+12

Một số UI Framework ngon cho anh em dùng Vue.js

Dưới đây em xin giới thiệu một số UI Framework khá ngon mà các bác có thể sử dụng trong project của mình thay vì tự tay code hết mọi thứ, giúp giảm thiểu thời gian phát triển đi khá nhiều đấy.


Element

Element là một thư viện khá nổi tiếng, khi em search google từ khóa vue ui thì ra em này đầu tiên. Element khá đồ sộ bao gồm rất nhiều component khác nhau, gần như nó có tất cả những component mà các bác cần trừ khi các bác yêu cầu một chức năng quá đặc biệt. Element có cả phiên bản dành cho ReactAngular nữa. Document được viết khá tốt, nên không khó khăn gì để sử dụng em nó cả.

Buefy

Buefy là một thư viện nhẹ, bao gồm các responsive UI component dành cho Vue.js được xây dựng trên Bulma CSS framework. Bulma là một mobile first CSS framework sử dụng Flexbox. Em khá thích Buefy vì nó đẹp và nhẹ, tuy không đầy đủ component như element nhưng cũng rất đáng dùng.

Bootstrap Vue

Bootstrap hiện đang được sử dụng rất phổ biến, vậy nên nếu project của các bác đang sử dụng bootstrap thì các bác có thể nghĩ đến việc sử dụng bootstrap-vue, thư viện này bao gồm tất cả mọi thứ của Bootstrap 4 và được xây dựng để sử dụng với Vue.js, thế thôi. 😄

Vuetify

Vuetify là một semantic component framework được xây dựng cho Vue. Nó bao gồm các clean, semantic and reusable components (nói chung là sạch sẽ và vi diệu) giúp các bác build ứng dụng của mình một các dễ dàng. Em này xây dựng các component theo hướng Material Design nhé, cũng khá ngon với hơn 80 components khác nhau.

Quasar Framework

Quasar giúp các developer xây dựng:

  • Responsive Websites
  • PWAs (Progressive Web App)
  • Mobile Apps (Android, iOS,..) thông qua Apache Cordova
  • Multi-platform Desktop Apps (sử dụng Electron)

Quasar cho phép chúng ta viết code một lần sau đó có thể đồng thời deploy dưới dạng website, PWA, Mobile App và/hoặc Electron App sử dụng cùng codebase, kinh nhờ.

Khi sử dụng Quasar, các bác sẽ không cần phải sử dụng thêm các thư viện nặng như Hammerjs, Momentjs or Bootstrap, mọi thứ đã có Quasar lo.


Trên đây là một số Vue UI Framework tiểu biểu mà em muốn giới thiệu với các bác, ngoài ra còn vô vàn các thư viện khác như Framework7, Onsen UI, Vue-material, Keen UI, Vuikit...nói chung là vô số, các bác có thể tùy chọn một em để sử dụng trong project của mình, hoặc có thể code chay hoàn toàn cho nó ngầu cũng được, tùy theo dự án yêu cầu. Happy coding!


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.