+2

Một số tips đơn giản để giúp bạn đọc sách hiệu quả

Trước khi đọc - Đưa ra một số câu hỏi

Trước khi bạn bắt đầu đọc một cuốn sách, bạn sẽ có một cách nhìn cơ bản về cuốn sách và tự đặt cho mình 3 câu hỏi:

 • Tôi đã biết những gì?
 • Tôi muốn biết thêm điều gì?
 • Tôi tự hỏi rằng, nếu ...?

Điều này có nghĩa bạn đọc sách là có mục đích, câu trả lời cho những câu hỏi này sẽ cung cấp cho bạn nền tảng để xây dựng và tìm kiếm thông tin cho một thứ gì đó mà bạn đang cần.

Trong khi đọc - Tạm dừng ở một số phần và đặt câu hỏi

Trong quá trình đọc, bạn cần phải tạm dừng tại những đoạn nhỏ, để đảm bảo rằng những nội dung đang đọc đã được ghi lại một phần trong trí nhớ của bạn. Hãy tự hỏi mình những câu hỏi sau:

 • Điều này có ý nghĩa hay không?
 • Thông tin này có đúng, có liên quan gì với những cái mình đã biết?
 • Người viết đã nói gì về ...?
 • Người viết có mục đích gì về ...?
 • Tôi vẫn cần biết thêm về ...?

Bằng cách tự hỏi mình những câu hỏi này trong khi đọc, cách nhìn vào những gì tác giả đang giải thích, cũng như ý nghĩa đằng sau nó, bạn sẽ đánh giá và ghi nhớ được những nội dung đang được đề cập đến trong cuốn sách. Bạn cũng đang thu thập thêm thông tin cho những gì cần tìm kiếm.

Trong khi đọc - Tạm dừng ở những mục khác nhau

Bạn muốn chắc chắn rằng bạn hoàn toàn hiểu được những gì đang được nói, vì vậy khi bạn chuyển qua đọc một phần đặc biệt khó khăn của quyển sách, điều quan trọng là dừng lại và làm như sau:

 • Tạm dừng và suy nghĩ về những gì đang được thảo luận
 • Chia nhỏ văn bản thành các phần nhỏ hơn
 • Tìm hiểu thêm về những vấn đề mà bạn chưa nắm được hoặc không hiểu về nó
 • Tự xây dựng bản tóm tắt ngắn gọn về những gì bạn đọc được
 • Thảo luận các vấn đề trong phần này với ai đó

Trong khi đọc - Hình dung, cụ thể hóa các vấn đề đang được chắc đến

Để hiểu rõ hơn về những gì bạn đang đọc, điều quan trọng là đưa ra cách nhìn trực quan nhất về những gì đang được thảo luận, bằng cách:

 • Hình dung nó có thể giống như ...
 • Tưởng tượng cách hoạt động hay kết quả thực tế ...

Điều này giúp bạn nhớ không chỉ những gì bạn đọc và hiểu, mà còn hình dung được nó sẽ hoạt động như thế nào.

Trong khi đọc - Tạo kết nối

Một phần quan trọng của việc học và hiểu một cái gì đó mới mẻ là kết nối nó với những thông tin mà bạn đã hiểu. Bạn sẽ biết về một số phần nhất định của nội dung bạn đang đọc từ các văn bản trước, trải nghiệm cá nhân của riêng bạn và từ những người khác để bạn có thể thêm vào cơ sở đó một cách đầy đủ và chi tiết hơn các thông tin cần thiết đang tìm kiếm.

Trong khi đọc - Ghi chép nội dung trọng tâm

Cách tốt nhất để ghi chép trong khi đọc là:

 • Tìm những ý tưởng chính và tâp trung vào chúng
 • Sử dụng từ ngữ bạn hiểu để diễn đạt lại chúng và ghi chú
 • Ghi chú càng ngắn càng tốt
 • Sử dụng các tiêu đề để tôt chức các ghi chú
 • Thường xuyên xem xét, thêm, sửa đổi khi cần thiết trong quá trình đọc tiếp những phần sau

Sau khi đọc - Tìm ý tưởng chính

Bạn đã hoàn thành việc đoc cuốn sách, tạo ghi chú hiệu quả, dành thời gian để suy ngẫm, hiểu khi đọc và tự hỏi mình những câu hỏi thú vị để rèn tư duy và trí sáng tạo. Bây giờ là lúc bạn cần suy nghĩ về những ý tưởng quan trọng trong cuốn sách, hãy tự hỏi mình những điều sau:

 • Điều quan trọng nhất bạn nhớ về cuốn sách là gì?
 • Thông điệp chính của cuốn sách là gì?
 • Những ý tưởng trong cuốn sách liên quan đến điều gì?
 • Điều gì có thể khiến bạn chưa hài lòng về cuốn sách này?
 • Cuốn sách này đã làm được gì cho mình?

Câu hỏi cuối cùng sẽ tạo cơ hội cho bạn tìm tòi, tiếp tục việc học và đọc sách một cách hiệu quả hơn.

Tài liệu tham khảo

Bài viết được dịch từ: HOW TO READ: 7 SIMPLE READING STRATEGIES TO HELP YOU READ MORE EFFECTIVELY


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.