0

Một số thư viện iOS tuyệt vời để sử dụng cho ứng dụng của bạn.

Picture-in-Picture

picture-in-picture

Thư viện này sẽ thêm một tính năng mà chúng tôi đã thấy trên các ứng dụng nổi tiếng như YouTube, Telegram và WhatsApp vào ứng dụng của bạn chỉ với một vài dòng mã.

Wave Splash

wave splash

Thư viện này thêm một làn sóng màu phủ lên văn bản tùy chỉnh và thay đổi màu sắc của nó.

Animation này có thể được sử dụng cho splash screen hoặc trong khi ứng dụng đang tải dữ liệu.

Top Drawer

top drawer

Thêm một top drawer ở trên cùng và có thể được kéo lên hoặc kéo xuống trên màn hình bằng một cử chỉ đơn giản!

Charts

charts

Thư viện biểu đồ đơn giản và hữu ích này có thể được sử dụng trong nhiều bối cảnh ứng dụng khác nhau. Được viết hoàn toàn bằng Swift, thư viện mạnh mẽ này cho phép bạn dễ dàng tạo biểu đồ và quản lý danh mục, màu sắc và chế độ xem.

Passcode View

passcode view

Chế độ xem đơn giản này có thể được sử dụng cho mật mã hoặc OTP. Nhanh chóng tùy biến với các lớp khác nhau và rất dễ sử dụng, bạn có thể bắt đầu ngay lập tức bằng cách thêm hai dòng mã.

Emoji Pixel Art

emoji pixel art

Emojivision là mã cho phép bạn hiển thị hình ảnh tùy chỉnh bằng biểu tượng cảm xúc cho từng pixel.

Đây là cách thức hoạt động của nó:

Đi qua từng pixel của hình ảnh và nhận được màu của pixel đó. Xử lý mỗi màu rgb như một vector 3d, so sánh khoảng cách của màu đó với mọi màu trong bảng màu được cung cấp và lấy màu với khoảng cách gần nhất. Nhận biểu tượng cảm xúc được liên kết với giá trị màu đó từ một từ điển màu được tính toán trước cho biểu tượng cảm xúc. Vẽ biểu tượng cảm xúc trong phần chỉnh lưu tại pixel hiện tại, với kích thức được chỉ định.

Bài viết được dẫn nguồn từ đây. Xin cảm ơn sự quan tâm của các bạn.


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.