+16

Một số câu hỏi phỏng vấn technical JS về Callbacks, Promises và Await/Async của Google

Bài viết này được chuyển dịch từ bài viết của tác giả GP Lee với các câu hỏi phỏng vấn cơ bản mà không đề đơn giản về Callbacks, Promise và Async/await.

Câu 1: In ra 3 kí tự "A", "B", "C" theo thứ tự sử dụng callback, promise và async/await

Câu 2: In ra mảng các kí tự theo thứ tự ["A", "B", "C"]

Câu 3: In ra mảng các kí tự theo thứ tự bảng chữ cái ["A", ..., "Z"]

Để giải quyết các vấn đề nêu trên, chúng ta cần có một số kiến thức cơ bản về Callbacks, PromiseAsync/await. Nếu các bạn chưa biết thì hãy ngó qua một chút, mình đã đề cập tới 3 anh chàng này trong một bài viết trước đây:

Promise và async/await: Cuộc chiến không hồi kết hay là sự đồng hành đáng ghi nhận

Nào, chúng ta hãy cùng giải quyết từng vấn đề một nhé!

Câu 1: in ra các kí tự A, B, C theo đúng thứ tự

1. Sử dụng callback

Một câu hỏi cũng khá là "dị" phải không nào. Chúng ta sẽ viết một hàm để thực thi việc in ra kí tự và nhận vào một callback function:

function printString(string, callback) {
 setTimeout(
  () => {
   console.log(string)
   callback()
  },
  1 * 1000 // 1s
  )
}

Và bây giờ thì dùng nó thôi:


function printAll() {
 printString("A", () => {
  printString("B", () => {
   printString("C", () => {})
  })
 })
}

printAll()

Các bạn chú ý là ở lần in kí tự C cuối cùng, chúng ta vẫn cần truyền vào một callback function, mặc dù nó không làm gì cả. (có vẻ rất là "thừa" nhỉ 😄 )

Nhìn có vẻ là hơi bị callback hell một chút rồi phải không nào?

2. Sử dụng promise

Chúng ta vẫn viết hàm printString() để thực hiện in ra các kí tự, lần này chúng ta sẽ return ra một đối tượng promise như cách quen thuộc vẫn làm:


function printString(string) {
 return new Promise((resolve, reject) => {
  setTimeout(
   () => {
    console.log(string)
    resolve()
   },
   1 * 1000
   )
 })
}

Và code bây giờ nhìn sẽ đẹp hơn một chút đó:

function printAll() {
 printString("A")
 .then(() => {
  return printString("B")
 })
 .then(() => {
  return printString("C")
 })
}

printAll()

3. Sử dụng async/await

Nếu mà cứ then rồi then mãi cũng nản phải không nào, khi sử dụng async/await thì các bạn chỉ cần 3 dòng thôi:

async function printAll() {
 await printString("A")
 await printString("B")
 await printString("C") 
}

printAll()

OK, câu hỏi đầu tiên khá là đơn giản và dễ dàng, chúng ta sang câu thứ 2 nhé.

Câu 2: in ra mảng kí tự ["A", "B", "C"] theo đúng thứ tự

Phỏng vấn mà, luôn luôn có những câu hỏi "khó chịu", và luôn luôn có những lần "vặn vẹo" làm ta nhớ đời. Khi đã trả lời xong câu thứ nhất, ông phỏng vấn lại upgrade câu hỏi của ông ấy lên và thế là có câu 2 này này!

Và mình recommend các bạn hãy thử đặt bút suy nghĩ trước khi đọc xuống phần đáp án ngay bên dưới này nhé.

Trong phần này chỉ giải demo cho trường hợp sử dụng callback thôi nhé, hai trường hợp còn lại các bạn sẽ tự giải và cho mình comment bên dưới bài này được không nào:

Đầu tiên vẫn là hàm printString() quen thuộc:

function printString(string, callback) {
 setTimeout(
  () => {
   console.log(string)
   callback()
  },
  1 * 1000 // 1s
  )
}

Bằng một cách hơi tù túng chúng ta fix luôn cái mảng có 3 phần tử cho dễ làm 😄. Và chỉ cần gọi nó ra thôi:

function printAll() {
 const arr = ["A", "B", "C"]
 
 let index = -1
 printString(arr[++index], () => {
  printString(arr[++index], () => {
   printString(arr[++index], () => {})
  })
 })
}

printAll()

Wow, lồng nhau ghê phết nhỉ, kiểu này chắc có thêm 10 kí tự nữa để in ra thì có mà ... sang câu 3!

Câu 3: In ra mảng các kí tự theo thứ tự bảng chữ cái ["A", ..., "Z"]

Tới đến đây ông phỏng vấn sẽ nghĩ: "Mày làm thế kia là tự sát rồi, giờ anh sẽ cho mày in ra từ A đến Z cho mày ngất luôn! 😂"

Mà bạn vẫn cứ nhắm mắt viết callback:

function cbHell() {

 XX(param, () => { // 1 callback
  XX(param, () => { // 2 callback
   XX(param, () => { // 3 callback
    ... // forever (hell)
   })
  })
 })
}

printAll()

Và thế là tay bạn đã rất khỏe, không cần đi tập tạ đâu!!!

Không ổn không ổn. Bạn phải "dùng tới não" rồi. Nào, bây giờ chúng ta phải tránh callback hell mà vẫn bắt buộc dùng callback.

 • Đầu tiên, chúng ta sẽ định nghĩa ra mảng 26 phần tử bao gồm các kí tự trong bảng chữ cái tiếng Anh.
 • Tiếp theo, ta có một biến index tăng dần sau mỗi lần gọi hàm printString().
 • Hàm printString() bây giờ sẽ không còn như trước nữa, nó sẽ được cải biên đôi chút, xem bên dưới nhé.
 • Và điều quan trọng nhất ở đây đó là ... xem code rồi nói sau:
function printAll(){
 let arr = [...Array(26)].map((val, i) => String.fromCharCode(i + 65)); 
 // console.log(arr) // ["A", "B", "C", "D" ... "Z"]

 let index = 0;
 setTimeout(function cbOfcb() {
  let array = arr
  if(index < 27){
   printString(array[index++], index, callback); // pass string , index , callback
   cbOfcb(); // call itself
  }

  
 }, 1000)


}

printAll()

Trong đó hàm printString() sẽ được cải biên như sau:

function printString(string, indx, cb){
   if(indx == 27) {
    cb('err')
   }
   cb(null, string)
}

Điều quan trọng nhất mà mình muốn nói đến ở đây đó chính là hàm callback đó, nó được truyền vào hàm printString() , hàm này sẽ làm nhiệm vụ in ra kí tự hay dừng lại tùy thuộc vào việc duyệt hết ký tự của bảng chữ cái hay chưa:

function callback(err, str) {
 
 if(err) {
  console.log('done');
  return
 }
 console.log(str);
}

Đó chính là nghệ thuật dùng callback mà không bị callback hell đó - callback without callback hellVậy là chúng ta đã giải quyết được 3 câu hỏi phỏng vấn khá "dị" này rồi, với cách làm cũng khá là "khoai" đúng không nào, nhất là trường hợp callback without callback hell 😄 . Giờ thì phải đợi ông phỏng vấn upgrade câu hỏi của ông ấy đã nhé!

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài.


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.