-1

Migrate from XEN to VMWARE

Hôm nay mình sẽ trình bày với các bạn bài viết về việc migrate từ Xen Server đến VMWare Server.

Việc này thì có nhiều cách, cách mình hướng dẫn dưới đây khá basic và dể dùng, không yêu cầu nhiều về kỹ thuật.

1. Chuẩn bị

1 Server Xen.
1 Server VMWare.
1 Tool: StarWind V2V Image Converter.
1 Kiến thức nền tảng về 2 loại ảo hóa này.

2. Tiến hành trên XEN Server

Đầu tiên, trên Server XEN tiến hành export VM:
Lựa chọn VM -> Export.

Lưu trữ đường dẫn và chọn format là: (*.ovf, *.ova)

Xác nhận lại, và click next

Trong phần Advanced Options: bỏ tick tất cả các ô.

Trong phần Transfer VM Settings: Tiến hành đặt UP tĩnh ( khi mình để DHCP thì export fail nên rút kinh nghiệm)

Kết quả hoàn tất - ta được 2 file export như hình bên dưới:

3. Sử dụng Tool Starwind v2v Converter

 • Tool này free, bạn có thể search tìm trên trang chủ để download về dùng.
 • Mục đích của tool: Convert file *.ovf đã được export từ Xen Server thành *.vmdk để tương thích với VMWare.
 • Ta lựa chọn Local file

  Trỏ đến file *.ovf đã được export ban nãy

  Lựa chọn định dạng VMDK

  Lựa chọn VMWare Workstation growable image

  Qúa trình convert khoảng 10 - 15' tùy vào dung lượng file

4. Tiến hành trên VMWare

Login vào Vcenter bằng vsphere hoặc trình duyệt ( tùy theo version của ESXi)
Lựa chọn datastore -> Browse Datastore.. (Mục đích là up file đã convert từ bước 3 lên)

Lựa chọn upload files....

Qúa trình upload đang diễn ra...

Upload thành công:

Chúng ta tiến hành tạo 1 VM mới.

Đặt tên phù hợp...

Lựa chọn RAM, card mạng, CPUs.... nhưng lưu ý phần DISK
phần này thay vì tạo mới - ta sẽ chọn Existing
Có nghĩa là, ta sẽ sử dụng file convert khi nãy để làm disk cho nó.

OK, cứ next dần ( để default )...
Kết quả thành công, ta Power on VM lên để check
Data, mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn.

Tới đây là kết thúc.
Cảm ơn các bạn, anh (chị) đã đọc bài - bài viết còn basic, nếu có sai xót có thể góp ý để em(mình) cải thiện.

Nguồn tham khảo;
https://giritharan.com/move-virtual-machines-from-xen-to-vmware/


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.