0

Lời khuyên để thiết kế dữ liệu test trước khi thực hiện các test case

Dữ liệu test đóng vai trò quan trọng trong khi kiểm thử. Tester nên kiểm tra và cập nhật các dữ liệu test trước khi thực hiện bất kỳ test case nào. Trong bài viết này tôi sẽ cung cấp lời khuyên về việc làm thế nào để chuẩn bị môi trường test để cho bất kỳ test case quan trọng nào cũng không thể bị bỏ qua khi dữ liệu test không phù hợp và việc thiết lập môi trường test không đầy đủ

Bạn nói test data là có ý gì ?

Nếu bạn đang viết test case vậy thì bạn cần nhập dữ liệu cho cho bất kỳ loại kiểm thử nào. Tester có thể cung cấp dữ liệu đầu vào này tại thời điểm thực hiện các test case hoặc ứng dụng có thể chọn các dữ liệu đầu vào cần thiết từ các địa điểm dữ liệu được xác định trước. Các dữ liệu test có thể là loại đầu vào bất kỳ cho ứng dụng, loại tập tin bất kỳ được tải bởi các ứng dụng hoặc các đầu vào (entry) đọc từ các bảng cơ sở dữ liệu. Nó có thể là bất kỳ định dạng nào như dữ liệu xml, dữ liệu test hệ thống, dữ liệu test SQL hoặc dữ liệu stress test

Chuẩn bị dữ liệu test thích hợp là một phần của cài đặt test. Nói chung các tester gọi nó như là chuẩn bị test. Trong thử nghiệm tất cả phần mềm và phần cứng, yêu cầu được thiết lập bằng cách sử dụng các giá trị dữ liệu được xác định trước.

Nếu bạn không có phương pháp tiếp cận có hệ thống để xây dựng dữ liệu test trong khi viết và thực hiện các test case thì việc thiếu một số test case quan trọng sẽ xảy ra. Tester không thể biện minh cho bất kỳ lỗi nào khi nói rằng dữ liệu test là không có sẵn hoặc không đầy đủ. Trách nhiệm của mỗi tester đó là tạo dữ liệu test của riêng anh ấy/cô ấy theo yêu cầu testing. Thậm chí không dựa trên các dữ liệu test được tạo ra bởi tester khác hoặc dữ liệu test tiêu chuẩn, cái mà có thể chưa được cập nhật hàng tháng! Hãy luôn tạo ra những bộ dữ liệu test mới của riêng bạn theo yêu cầu test.

Đôi khi không thể hoàn thành tạo mới dữ liệu test cho mỗi bản build. Trong trường hợp này bạn có thể sử dụng dữ liệu test tiêu chuẩn. Nhưng hãy nhớ thêm / chèn bộ dữ liệu của bạn vào trong cơ sở dữ liệu có sẵn này. Một cách tốt để thiết kế dữ liệu test là sử dụng các dữ liệu test mẫu hiện có hoặc môi trường testbed và tạo mới dữ liệu test case mỗi khi bạn nhận được cùng một mô-đun test. Bằng cách này bạn có thể xây dựng bộ dữ liệu toàn diện.

Làm thế nào để giữ cho dữ liệu của bạn còn nguyên vẹn cho bất kỳ môi trường test nào?

Mỗi tester nhiều hơn một lần có trách nhiệm testing một số bản build. Trong trường hợp này tester sẽ truy cập vào dữ liệu chung và mỗi tester sẽ thử thao tác dữ liệu chung theo nhu cầu của anh ấy/cô ấy. Cách tốt nhất để giữ cho bộ sưu tập dữ liệu đầu vào của bạn có giá trị còn nguyên vẹn là để mỗi cá nhân giữ những bản sao của cùng một giữ liệu. Nó có thể là bất kì định dạng giống như đầu vào để cung cấp cho các ứng dụng, tập tin đầu vào như file word, file excel hoặc file ảnh.

Kiểm tra nếu dữ liệu của bạn không bị hỏng:

Đưa ra một lỗi mà xử lý không đúng sự cố đó là một điều không tốt. Trước khi thực hiện bất kỳ test case nào trên dữ liệu đã có cần đảm bảo rằng dữ liệu đó không bị hỏng hoặc ứng dụng có thể đọc được nguồn dữ liệu.

Làm thế nào để chuẩn bị dữ liệu cho trường hợp test performance?

Performance test yêu cầu thiết lập dữ liệu rất lớn. Đặc biệt, nếu ứng dụng tìm kiếm hoặc cập nhật dữ liệu từ các bảng cơ sở dữ liệu (DB) thì khối lượng dữ liệu lớn đóng vai trò quan trọng trong khi testing performance cho ứng dụng. Đôi khi tạo dữ liệu bằng tay sẽ không phát hiện ra một số lỗi rất nhỏ mà chỉ có thể bắt bằng dữ liệu thực tế được tạo ra bởi ứng dụng khi test. Nếu bạn muốn dữ liệu thời gian thực, mà không thể tạo ra bằng tay, bạn hãy yêu cầu quản lý của bạn để làm cho nó có sẵn từ môi trường thực.

Dữ liệu test lý tưởng là gì?

Dữ liệu test được cho là lý tưởng nếu một lượng nhỏ của dữ liểu có thể xác định được toàn bộ lỗi của ứng dụng. Hãy thử chuẩn bị dữ liệu test mà có thể kết hợp được tất cả các chức năng của ứng dụng, nhưng không vượt quá chi phí và giới hạn về thời gian để chuẩn bị dữ liệu test và chạy thử nghiệm.

Làm thế nào để chuẩn bị dữ liệu test để đảm bảo hoàn thành test bao phủ?

Thiết kế dữ liệu test của bạn nên xem xét theo các loại sau: Ví dụ thiết lập dữ liệu test **1) No data:**Chạy test case của bạn khi dữ liệu trống hoặc dự liệu mặc định. Xem nếu thông báo lỗi thích hợp được tạo ra. 2) Thiết lập dữ liệu hợp lệ: tạo dữ liệu hợp lệ để kiểm tra ứng dụng đang hoạt động theo yêu cầu và dữ liệu đầu vào hợp lệ có giá trị được lưu trong cơ sở dữ liệu hoặc tập tin là đúng. 3) Thiết lập dữ liệu không hợp lệ: chuẩn bị dữ liệu không hợp lệ để kiểm tra hành vi ứng dụng cho các giá trị âm, chuỗi đầu vào là chữ và số. 4) Dữ liệu sai định dạng: tạo một tập dữ liệu sai định dạng. Hệ thống không nên chấp nhận dữ liệu không hợp lệ hoặc sai định dạng. Ngoài ra kiểm tra các thông báo lỗi thích hợp được tạo ra. 5) Thiết lập dữ liệu điều kiện biên: thiết lập dữ liệu nằm ngoài phạm vi dữ liệu. Xác định trường hợp biên của ứng dụng và chuẩn bị bộ dữ liệu bao gồm điều kiện biên dưới cũng như điều kiện biên trên. 6) Thiết lập dữ liệu cho performance, load and stress testing: tập dữ liệu này phải lớn về khối lượng. Bằng cách này, việc tạo ra các tập dữ liệu riêng biệt cho mỗi điều kiện thử nghiệm sẽ đảm bảo hoàn tất test bao phủ.

Phần kết luận:

Chuẩn bị dữ liệu test phù hợp là một phần cốt lõi của " thiết lập môi trường test dự án ". Tester không thể vượt qua lỗi trách nhiệm khi nói rằng dữ liệu hoàn chỉnh là không có sẵn để thử nghiệm. Tester nên tạo dữ liệu của riêng anh ấy/cô ấy bổ sung cho các dữ liệu tiêu chuẩn hiện hành. Thiết lập dữ liệu test của bạn nên hợp lý về mặt chi phí và thời gian. Sử dụng các mẹo cung cấp trong bài viết này để phân loại dữ liệu test để đảm bảo hoàn thành test toàn bộ chức năng. Hãy sáng tạo, sử dụng kỹ năng và sự phán đoán của riêng bạn để tạo ra các tập dữ liệu khác nhau thay vì dựa trên dữ liệu tiêu chuẩn trong khi thử nghiệm.

Link reference: http://www.softwaretestinghelp.com/tips-to-design-test-data-before-executing-your-test-cases/


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.