Login bằng TweetBook plugin trên Redmine Ruby on Rails

I. Thế nào là Redmine và TweetBook?

1. Redmine

Là một ứng dụng web quản lý dự án linh hoạt được viết bằng Ruby on Rails. Muốn thêm chức năng nào đó thì thông thường ta sử dụng các plugin để add vào project. Ở bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu xem làm thế nào để login vào hệ thống bằng các tài khoản có sẵn ở các mạng xã hội như: Facebook, Twitter...

2. TweetBook

Là một plugin được viết nhằm hỗ trợ redmine có thể đăng nhập được vào hệ thông thông qua tài khoản Facebook, Twitter hay tài khoản của mạng xã hội nào đó. Cấu trúc của nó như 1 app Rails.

II. Cách cài đặt plugin TweetBook

 • Step 1: Download source code và copy nó vào thư mục redmine_app/plugins

  Link: https://github.com/buoyant/redmine_tweetbook

  Sau khi download xong và copy vào đúng thư mục thì plugins sẽ thành như thế này, plugin trông như 1 app Rails hoàn chỉnh: cautrucapp.png

  • Chú ý: Phải đảm bảo rằng tên của plugin phải đúng là redmine_tweetbook
  • Chạy dòng lệnh: rake redmine:plugins:migrate
 • Step 2: Set up để chạy plugin

  Configure các keys trong redmine_tweetbook/config/settings.yml settings.png

  • Ví dụ về lấy các key của Facebook: Vào trang https://developers.facebook.com/apps/, sau đó tạo 1 app mới, configure các môi trường cho trang web của bạn rồi lấy keys vềkeys.png
 • Kết quả: Khi bấm vào nút sign in thì trên form login xuất hiện các nút sign in bằng các tài khoản có sẵn từ các trang mạng xã hội: home.png

  Và sau khi đăng nhập bằng Facebook thì ta sẽ được chuyển đến 1 page mới để điền nốt các thông tin đăng ký, chúng ta điền các mục cần điền rồi bấm submit dangky.png ~> chúng ta sẽ chờ admin active tài khoản này, kết quả chúng tha thu được như ảnh ở dưới : signed-in.png

III. Kết bài

Như vậy chúng ta đã thêm được plugin redmine_tweetbook để hỗ trợ template redmine có thể đăng nhập bằng các tài khoản có sẵn của các trang mạng xã hội.

IV. Tài liệu tham khảo


All Rights Reserved