+2

Lỗ Hổng SQL Injection: Hiểm Họa Bảo Mật Nghiêm Trọng

Giới Thiệu

Trong bối cảnh công nghệ thông tin ngày càng phát triển, các hệ thống cơ sở dữ liệu (CSDL) trở thành một phần không thể thiếu của các ứng dụng web. Tuy nhiên, đi kèm với sự tiện lợi đó là những mối đe dọa bảo mật, mà một trong những lỗ hổng nghiêm trọng nhất chính là SQL Injection (SQLi). SQL Injection là một kỹ thuật tấn công bảo mật, trong đó kẻ tấn công có thể chèn các câu lệnh SQL độc hại vào các truy vấn của ứng dụng nhằm thao túng hoặc phá hoại CSDL.

Cách Thức Hoạt Động

SQL Injection xảy ra khi dữ liệu nhập vào của người dùng không được kiểm tra và xử lý đúng cách trước khi được sử dụng trong các câu truy vấn SQL. Các lỗ hổng này thường xuất hiện trong các đoạn mã truy vấn SQL như sau:

SELECT * FROM users WHERE username = 'user_input' AND password = 'user_input';

Nếu dữ liệu nhập vào không được kiểm soát, kẻ tấn công có thể nhập các đoạn mã SQL độc hại như sau:

' OR '1'='1'; --

Điều này sẽ khiến câu truy vấn trở thành:

SELECT * FROM users WHERE username = '' OR '1'='1'; -- ' AND password = '';

Phần còn lại của câu truy vấn sau dấu -- sẽ bị bỏ qua, và điều kiện '1'='1' luôn đúng, cho phép kẻ tấn công truy cập vào hệ thống mà không cần biết thông tin đăng nhập thực sự.

Các Kiểu Tấn Công SQL Injection

 1. Tấn Công Cổ Điển (Classic SQL Injection)

Đây là hình thức tấn công SQL Injection cơ bản nhất, nơi kẻ tấn công chèn các đoạn mã SQL độc hại vào các trường nhập liệu của ứng dụng. Ví dụ như trường hợp nêu trên, khi kẻ tấn công chèn đoạn mã ' OR '1'='1' -- vào trường đăng nhập.

 1. Tấn Công Blind SQL Injection

Trong Blind SQL Injection, kết quả của truy vấn SQL không được hiển thị trực tiếp cho kẻ tấn công, nhưng họ vẫn có thể suy đoán thông tin dựa trên các phản hồi của máy chủ. Blind SQL Injection thường được chia thành hai loại:

 • Boolean-based Blind SQL Injection: Dựa trên sự khác biệt trong phản hồi của ứng dụng khi một điều kiện SQL đúng hoặc sai. Ví dụ:
' AND 1=1 -- (sẽ trả về kết quả hợp lệ)
' AND 1=2 -- (sẽ không trả về kết quả hợp lệ)
 • Time-based Blind SQL Injection: Sử dụng các câu lệnh SQL để làm chậm phản hồi của máy chủ, từ đó suy ra thông tin. Ví dụ:
' OR IF(1=1, SLEEP(5), 0) -- (sẽ làm chậm phản hồi nếu điều kiện đúng)
 1. Tấn Công Error-based SQL Injection

Kẻ tấn công sử dụng thông tin từ các thông báo lỗi SQL để trích xuất dữ liệu từ CSDL. Các thông báo lỗi này thường tiết lộ thông tin về cấu trúc của CSDL, giúp kẻ tấn công dễ dàng xây dựng các truy vấn độc hại.

' OR IF(1=1, SLEEP(5), 0) -- (sẽ làm chậm phản hồi nếu điều kiện đúng)
 1. Union-based SQL Injection

Kẻ tấn công sử dụng toán tử UNION để kết hợp kết quả của một truy vấn độc hại với một truy vấn hợp lệ. Điều này cho phép kẻ tấn công lấy dữ liệu từ các bảng khác trong CSDL. Ví dụ:

' UNION SELECT username, password FROM admin -- 
 1. Stored Procedure Injection

Một số CSDL sử dụng stored procedures, và các stored procedures này có thể chứa các lỗ hổng SQL Injection nếu không được viết cẩn thận. Kẻ tấn công có thể chèn mã độc vào các tham số của stored procedure để thực hiện các hành động trái phép.

 1. Second-order SQL Injection

Trong kiểu tấn công này, kẻ tấn công không thấy ngay kết quả của việc tiêm mã độc mà thay vào đó, mã độc được lưu trữ trong CSDL và được thực thi khi một truy vấn khác sử dụng dữ liệu bị nhiễm. Điều này thường xảy ra khi dữ liệu nhập từ người dùng được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu mà không được xử lý đúng cách.

Hậu Quả Của SQL Injection

 1. Đánh cắp dữ liệu: Kẻ tấn công có thể truy cập và lấy cắp dữ liệu nhạy cảm như thông tin cá nhân, thông tin tài khoản, v.v.
 2. Thay đổi dữ liệu: Kẻ tấn công có thể thay đổi hoặc xóa dữ liệu trong CSDL, gây ra các hậu quả nghiêm trọng về mặt kinh doanh.
 3. Tấn công từ chối dịch vụ (DoS): Bằng cách tạo ra các truy vấn phức tạp hoặc không hợp lệ, kẻ tấn công có thể làm cho hệ thống bị quá tải và ngừng hoạt động.
 4. Tấn công leo thang đặc quyền: Kẻ tấn công có thể lợi dụng SQL Injection để chiếm quyền quản trị và kiểm soát toàn bộ hệ thống.

All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.