+12

laptrinhx.com là một trang chuyên ăn cắp bài từ các trang khác !!!

Cảnh báo những user đã đăng bài trong trang Viblo.asia. Tất cả các bài viết của các bạn đã bị tự động lấy cắp sang trang laptrinhX.com Vậy trước khi admin của Viblo có giải pháp để bảo vệ chất xám của chúng ta bị laptrinhX.com ăn cắp, thì các bạn nên tự bảo vệ bài viết của mình bằng cách:

  1. Publish bài viết vớ vẩn nào đó => laptrinhX.com sẽ tự lấy cắp bài này lên trang của nó
  2. Edit thành bài viết đúng và update lại. => Giải pháp này mình chưa biết là có lâu dài hay ko, nhưng ít nhất cũng hạn chế được việc bài viết tâm huyết của chúng ta bị lấy cắp một cách dễ dàng.

All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.