0

Lập trình và lập trình hướng đối tượng

1. Lập trình là gì ?

Lập trình là việc thiết kế ra các chương trình , sửa lỗi, duy trì hoặc nâng cấp hệ thống trên máy tính. Sử dụng các thuật toán, số liệu để ra lệnh làm việc trên máy tính.

2. Đối tượng là gì ?

Đối tượng là các chủ thể, các sự vật hiện tượng được kể đến một cách riêng biệt Ví dụ như :

  • Đặc điểm của một người là tên tuổi, quê quán, dấu vân tay...Mỗi con người đều là một chủ thể riêng
  • Bánh kẹo có các đặc điểm như mềm-cứng, ngọt-mặn, dài- ngắn ... Tất cả đều nói lên chủ thể là đồ ăn uống

2. Lập trình hướng đối tượng là gì ?

Lập trình hướng đối tượng là lập trình hỗ trợ công nghệ OOP giúp tăng năng suất, đẩy nhanh tiến độ công việc, cho phép lập trình viện trực tiếp tác động vào các chủ thể như trong thực tế. Qua đó có thể sửa lỗi cho các chủ thể ở đây là các phần mềm, chủ động bảo trì, duy trì hay tô điểm.

Ưu điểm của lập trình OOP là phần mềm được sinh ra sau, do đó nó có tính kế thừa để sửa lỗi cho phần lớn mọi chương trình. Có thể kể đến các tính năng ưu việt là khả năng mở rộng lớn, tính ưu việt của sự kế thừa, dễ quản lí code khi cần thêm các tính năng mới, đơn giản, dễ học và dễ bảo trì. KHi bạn xác định học lập trình thì việc phải tiếp cận tới tư tưởng lập trình hướng đối tượng là điều gần như bắt buộc ở thời điểm này.

3. Các thuộc tính của lập trình hướng đối tượng

Tính đóng gói và che giấu thông tin

Tính đóng gói có thể được hiểu đơn giản là các dữ liệu và mã chương trình được gộp chung thành một gói gọi là class để dễ quản lí. Trong gói này rất khó để quản lí, bất tiện nên thường được giấu đi và chỉ đề ra tiêu đề bên ngoài. Hay vui như các hạt được gom chung dưới một lớp vỏ vậy !

Tính kế thừa và đa hình

Như đã từng nói, OOP là phần mềm được tạo ra sau, do đó bản thân nó đã trực tiếp kế thừa từ những phần mềm đi trước, vô cùng đơn giản và tiện lợi cho việc quản lí cũng như điều tiết các hoạt động tác động trực tiếp hoặc gián tiếp lên các đối tượng. Bởi vậy đây là một trong những thuộc tính ưu việt của việc lập trình hướng đối tượng.

Tính trìu tượng

Đây là khả năng của chương trình đối ưu hóa lượng thông tin. Các bạn cần phải hiểu thông tin rồi sau đó tóm gọn lại ở một khía cạnh. Tập trung vào yếu tố cốt lõi của đối tượng . Với các đối tượng sẽ có những đặc điểm riêng và những thông tin riêng.

Lập trình hướng đối tượng bắt nguồn từ đâu ?

Xuất phát từ các nhược điểm trong thao tác:

  • Không quản lí được chương trình dẫn tới sự gộp chung, nhiều chương trình giống nhau gây ra sức nén và sự cộng dồn. Gây nguy hiểm cho toàn bộ hệ thống .
  • Không tiết kiệm được tài nguyên của hệ thống cũng gây ra sự lãng phí và hao mòn. Tạo ra sự cồng kềnh từ các thay dổi dữ liệu.
  • Dữ liệu không có mã khóa nên cũng không có sự bảo mật

Sau đây mình đã trình bày ra đủ các yếu tố thiết yếu tố của lập trình hướng đối tượng. Chúc các bạn may mắn.


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.