0

Lập trình Kotlin 2020

Nếu bạn đang phát triển ứng dụng Android, hoặc lập trình web bằng ngôn ngữ Java hoặc bạn là sinh viên đang muốn tìm hiểu và học một ngôn ngữ mới. Mình thấy có bạn đang xây dựng hệ thống bài học về ngôn ngữ Kotlin và hi vọng hữu ích muốn chia sẻ để mọi người cùng tham khảo.

Hiện tại chúng tôi đang xây dựng video về lập trình Kotlin mới nhất cho những bạn sinh viên và những lập trình viên muốn tìm hiểu về ngữ Kotlin. Hệ thống bài học sẽ đi qua từng phần như sau:

A. Mở đầu

 • Giới thiệu
 • Tổng Quan về Kotlin
 • Cài đặt môi trường offline
 • Cấu trúc cơ bản của Kotlin

B. Cơ bản

 • Dữ liệu cơ bản Trong ngôn ngữ Kotlin, tất cả là đối tượng (object) và chúng có thể được dùng trong hàm, hoặc thuộc tính của những lớp, hoặc đối tượng khác. Và chúng có cách xuất hiện trong chương trình với những kiểu khác nhau như số (numbers), chuỗi (string), kí tự (char),… Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu về các kiểu dữ liệu cơ bản của ngôn ngữ lập trình Kotlin.
 • Packages và imports (gói và cách dùng) Một file code có thể bắt đầu với khai báo package.
 • Dòng điều khiển Kotlin là ngôn ngữ lập trình hàm và giống như các ngôn ngữ lập trình khác, if sẽ trả về một kết quả. Ở đây if không hỗ trợ ?: giống như Java.

C. Lớp và đối tượng (Đang xây dựng)

 • Lớp và thừa kế Bài học hợp này sẽ học về lớp trong ngôn ngữ lập trình Kotlin và một phần không thể thiếu trong các ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng cũng như Kotlin.
 • Thuộc tính và trường Trong bài học hôm nay sẽ học về thuộc tính hoặc trường trong lớp của ngôn ngữ Kotlin.
 • Giao diện (interface) Trong bài học trước chúng ta đã học về thuộc tính và trường, từ đó chúng ta hiểu về làm sao để khai báo biến hoặc biến không đổi, cũng như hiểu về thuộc tính tính toán,… nếu các bạn chưa xem video thì có thể xem video mình sẽ để link ở trên góc phải. Trong bài học hôm nay chúng ta sẽ học về giao diện.
 • SAM interface (kotlin 1.4)
 • Visibility modifiers
 • Hàm mở rộng (extensions)
 • Lớp dữ liệu (data classes)

D. Tập hợp (Đang xây dựng)

Dựa theo tài liệu từ: https://kotlinlang.org/docs/reference/

Nguồn: https://medium.com/viet-android-developers/lập-trình-kotlin-2020-d0f0966f234a


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.