+1

Làm thế nào để thử nghiệm ứng dụng ngân hàng đầu tư (với 34 kịch bản kiểm thử quan trọng)

Chủ đề hôm nay sẽ mang lại cho bạn sự rõ ràng hơn về lĩnh vự Ngân hàng Đầu tư. Bạn sẽ biết phải làm gì để kiểm thử ứng dụng ngân hàng đầu tư.

Trước khi nghiên cứu sâu hơn về cách kiểm thử các ứng dụng ngân hàng đầu tư, trước hết hãy hiểu domain này. Vì vậy, trước tiên chúng ta sẽ học các thuật ngữ trong domain Ngân hàng Đầu tư, điều này sẽ giúp bạn hiểu được các trường hợp kiểm thử một cách dễ dàng.

Chúng tôi có đưa ra các kịch bản kiểm thử mẫu của các kiểu kiểm thử khác nhau như kiểm thử cơ sở dữ liệu,kiểm thử bảo mật và kiểm thử hiệu suất của một ứng dụng ngân hàng đầu tư.

Hãy bắt đầu với 'Đầu tư cơ bản':

Đầu tư giúp tiết kiệm tiền bạc theo một cách nào đó và nó sẽ giúp bạn có được lợi nhuận trong tương lai (ngắn hạn hoặc dài hạn). Tiết kiệm tiền trong các tài khoản sẽ không tạo ra bất kỳ lợi nhuận nào cả. Thay vào đó, ta nên đầu tư tiền trong các tùy chọn như quỹ tương hỗ, trái phiếu vv, là những cái sinh lợi nhuận trong tương lai.

Tìm hiểu thêm về tên miền IB (Investment banking) ở đây .

https://en.wikipedia.org/wiki/Investment_banking

Tại sao phải Đầu tư?

Một nhu cầu đầu tư tiền để kiếm được lợi nhuận và tạo ra lợi nhuận để đáp ứng các mục tiêu tiền tệ của họ trong cuộc sống. Nói cách khác, chúng ta có thể nói rằng cần đầu tư để đáp ứng chi phí lạm phát (Lạm phát là tỷ lệ mà chi phí sinh hoạt tăng trong tương lai).

Khi nào bắt đầu Đầu tư?

Nguyên tắc quan trọng cho tất cả các nhà đầu tư là đầu tư sớm, thường xuyên và lâu dài, không phải là ngắn hạn.

Các lựa chọn đầu tư sẵn có là gì?

Có thể đầu tư vào các Tài sản Vật lý như bất động sản, vàng / đồ trang sức, hàng hoá (hạt giống, dầu thô, khí tự nhiên, kim loại ...) hoặc trong Tài sản Tài chính như tiền gửi cố định với ngân hàng, quỹ phúc lợi / quỹ hưu trí ... trong thị trường chứng khoán như cổ phần, trái phiếu, trái phiếu, vv

Các lựa chọn tài chính cho đầu tư:

Một vài các lựa chọn đầu tư ngắn hạn:

Tài khoản Ngân hàng Tiết kiệm: tiết kiệm tiền của chúng tôi trong các tài khoản ngân hàng thông thường. Đối với các khoản tiết kiệm như vậy, lãi suất sẽ rất thấp, khoảng lãi suất dao động trong khoảng 4% - 5% / năm Thị trường tiền tệ hoặc Quỹ thanh toán: Đây là một lựa chọn khác cho đầu tư ngắn hạn mang lại lợi nhuận tốt hơn so với tài khoản tiết kiệm nói trên. Tuy nhiên, lãi suất cho Quỹ Tiền tệ Thị trường sẽ thấp hơn tiền gửi cố định. Tiền gửi cố định với ngân hàng: Đây là một lựa chọn đầu tư tốt hơn với lãi suất cao hơn một chút so với hai lựa chọn trên. Thời gian đầu tư cho lựa chọn này bắt đầu với thời gian tối thiểu là 30 ngày. Ngoài các lựa chọn đầu tư ngắn hạn nêu trên, đây là một số trong các lựa chọn đầu tư dài hạn:

Tiết kiệm Bưu điện: Điều này tiết kiệm tiền của chúng tôi trong Bưu điện theo các loại hình đề án. Rủi ro liên quan đến điều này là thấp. Lãi suất cho phương án này là 8% / năm. Lãi suất cho phương án này được thanh toán hàng tháng và kỳ hạn thanh toán là 6 năm. Quỹ công cộng: Một lựa chọn đầu tư tiết kiệm dài hạn chính là Quỹ công cộng. Lãi suất cho khoản vay này khoảng 8% / năm và thời hạn thanh toán là 15 năm. Tiền gửi có kỳ hạn của công ty: Đây là một hình thức đầu tư khác nhau mà chúng tôi có thể đầu tư cho ngắn hạn (6 tháng) đến trung hạn (3 - 5 năm) với một công ty. Lãi suất dao động từ 6% - 9% / năm. Lãi suất sẽ được trả hàng tháng, hàng quý hoặc hàng năm.

Giới thiệu về lĩnh vực Ngân hàng Đầu tư: Ngân hàng Đầu tư là một tổ chức tài chính gợi ý cho một công ty cá nhân, công ty, công ty của chính phủ vv về cách huy động vốn tài chính bằng cách tham gia vào các hoạt động thị trường.

Vai trò chính của Ngân hàng Đầu tư là làm trung gian giữa các công ty (những người quan tâm đến việc bán chứng khoán / cổ phần của họ) và các cá nhân (những người sẵn sàng mua chứng khoán/cổ phần).

Ngân hàng đầu tư hoạt động theo hai cách - bên mua và bán.

Bên mua bao gồm các dịch vụ như mua cổ phiếu cho nhà đầu tư trong khi bên bán bao gồm cả bảo lãnh phát hành cổ phiếu và bán cổ phiếu cho các nhà đầu tư từ các công ty.

Hoạt động mua bán của Ngân hàng Đầu tư với một ví dụ:

Giả sử một nhà đầu tư muốn mua 50 cổ phần của Công ty ABCD. Sau đó, ông sẽ tư vấn cho một ngân hàng đầu tư, nơi người môi giới chứng khoán đặt lệnh cho cùng một đơn vị và giao cổ phần cho Nhà đầu tư.

Hoạt động "Bán bên" của Ngân hàng Đầu tư với một ví dụ:

Giả sử một công ty PQR có kế hoạch phát hành cổ phiếu mới trong đợt IPO thì Ngân hàng Đầu tư sẽ kiểm tra cổ phiếu và bán cho khách hàng. Bằng cách này Công ty PQR huy động vốn bằng cách phát hành cổ phiếu.

Dưới đây là một số điều khoản quan trọng của lĩnh vực Ngân hàng Đầu tư:

 1. Sở Giao dịch Chứng khoán: Một đơn vị kiểm soát hoạt động mua bán chứng khoán. Sở giao dịch chứng khoán có thể là trao đổi khu vực hoặc quốc gia.

Ví dụ : NASDAQ - Hoa Kỳ, NSE - Ấn Độ vv

 1. Cổ phần / Cổ phiếu / Vốn chủ sở hữu: Tổng vốn của một công ty được chia thành các đơn vị bằng nhau; mỗi đơn vị được gọi là cổ phần / vốn cổ phần / cổ phiếu. Cổ phiếu cũng đại diện cho một phần quyền sở hữu của một công ty.

 2. Mệnh giá của một Cổ phần: Số tiền hoặc giá trị (được sử dụng trong quá trình mua hoặc bán) được chia sẻ cho một cổ phần của công ty.

 3. Giá phát hành: Giá cổ phiếu của công ty tại thời điểm đó trên thị trường. Khi những cổ phiếu này được giao dịch trên thị trường, giá có thể thấp hơn hoặc cao hơn giá phát hành.

 4. Phát hành lần đầu ra công chúng (IPO): Đây là việc bán chứng khoán hoặc cổ phiếu của công ty lần đầu tiên trên thị trường.

 5. Giá trị vốn hóa thị trường: Giá trị tài chính của một công ty được tính bằng cách nhân giá cổ phiếu với số cổ phần được gọi là Giá trị vốn hóa thị trường.

Ví dụ : Giả sử một Công ty X có 100 cổ phần. Giá thị trường hiện tại của mỗi cổ phiếu là 50 đô la. Sau đó, vốn hóa thị trường của Công ty X là 5.000 USD.

 1. Thị trường chứng khoán : Thị trường chứng khoán là nơi mà người mua và người bán chứng khoán (trái phiếu, trái phiếu, cổ phiếu ...) thực hiện giao dịch mua, bán chứng khoán.

 2. SEBI (Ban An ninh và Trao đổi Ấn Độ): Một cơ quan đảm bảo rằng người mua và người bán có hành xử đúng cách trên thị trường hay không. Để họ có được lợi nhuận mong muốn của họ. Có các ủy ban an ninh và trao đổi / hoa hồng khác nhau theo quốc gia.

 3. Cổ tức chia sẻ: Cổ tức là phần trăm của giá trị cổ phiếu mà công ty trả lại cho cổ đông của mình từ lợi nhuận hàng năm.

 4. Giá mua vào: Giá thầu là tỷ lệ mà người mua đã sẵn sàng để mua cổ phiếu.

 5. Giá bán ra: Đây là mức giá mà người bán muốn bán cổ phiếu của mình.

 6. Hợp đồng tương lai : Một hợp đồng tương lai là một thỏa thuận giữa người mua và người bán nhằm trao đổi một tài sản cụ thể có chất lượng và khối lượng chuẩn hóa với giá thỏa thuận hôm nay (gọi là giá tương lai (futures price) hay giá xuất phát) nhưng lại giao hàng vào một thời điểm cụ thể trong tương lai, ngày giao hàng)

Ví dụ: nếu bạn muốn mua một hợp đồng trong tương lai của Công ty XYZ trong tháng 3 thì bạn phải mua với giá hiện tại có sẵn trên thị trường. Giả sử rằng hợp đồng tương lai tháng 3 đang giao dịch ở mức 100 đô la mỗi cổ phiếu. Đến thời điểm hợp đồng hết hạn (ngày cuối cùng của hợp đồng vào tháng 3) giá cổ phiếu có thể không giống nhau. Nó có thể là $ 95 hoặc $ 110. Dựa trên những sự khác biệt về giá cả này, các nhà đầu tư có lợi nhuận trên thị trường.

 1. Tùy chọn: Là hợp đồng tài chính giữa người mua và người bán, trong đó người mua có quyền mua hoặc bán chưng khoán với mức giá cụ thể hoặc trước hoặc vào ngày cụ thể.

Các tùy chọn có hai loại: Call, và Puts. Gọi là quyền mua một tài sản ở một mức giá trong một khoảng thời gian. Đặt nghĩa là quyền bán một tài sản với giá trong một khoảng thời gian.

 1. Danh mục đầu tư: Một danh mục đầu tư là một sự kết hợp của các tài sản đầu tư khác nhau và phù hợp để đạt được lợi nhuận theo mục tiêu của một nhà đầu tư. Các hạng mục có trong danh mục đầu tư có thể là cổ phần, trái phiếu phái sinh, quỹ tương hỗ vv

 2. Lưu ký: Là tổ chức nắm giữ chứng khoán và quỹ của người gửi tiền trong tài khoản. Hai kho lưu trữ ở Ấn Độ là Công ty TNHH Kho bạc Quốc gia Chứng khoán (NSDL) và Trung tâm Lưu ký Dịch vụ Limited (CDSL).

 3. Quỹ tương hỗ: Một đơn vị thu tiền từ nhà đầu tư và đầu tư vào các công cụ tài chính khác nhau như cổ phiếu, trái phiếu, trái phiếu, v.v ...

 4. Chỉ số Giá trị tài sản thuần (NAV): Giá trị tài sản thuần NAV bao gồm: Vốn cổ đông (vốn điều lệ), vốn hình thành từ lợi nhuận để lại, vốn chênh lệch do phát hành cổ phiếu ra công chúng cao hơn mệnh giá và các quỹ dự trữ phát triển dự phòng. Người ta thường sử dụng chỉ số NAV/Share (giá trị thuần của mỗi cổ phiếu phát hành) để đánh giá giá trị cổ phiếu trên sổ sách và giá cổ phiếu mua vào. Chỉ số này được tính bằng cách lấy tổng giá trị vốn sở hữu (tổng tài sản trừ cho bất cứ tài sản vô hình nào trừ tất cả nợ và chứng khoán trái phiếu có quyền đòi ưu tiên) chia cho tổng số cổ phần phát hành.

 5. Chỉ số Nifty: là một chỉ số chứng khoán của 50 cổ phiếu đa dạng, chiếm 12 lĩnh vực trong nền kinh tế. Nó được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau như làm tiêu chuẩn cho các danh mục đầu tư vốn, chỉ số dựa trên các quỹ phái sinh và các quỹ chỉ số.

 6. Danh sách Watch: Một danh sách các chứng khoán được lựa chọn. Nó được sử dụng chủ yếu để giám sát sự di chuyển của họ trên thị trường thường xuyên, chặt chẽ hoặc thường xuyên.

Cơ cấu tổ chức Ngân hàng Đầu tư :

Dịch vụ ngân hàng đầu tư bao gồm Front Office, Middle Office, và Back Office.

 1. Front Office: Điều này đóng một vai trò quan trọng trong việc tạo ra các quỹ. Các lĩnh vực chính của bộ phận Front Office là là Ngân hàng Đầu tư, Kinh doanh và Thương mại, Nghiên cứu.

'Ngân hàng Đầu tư' giúp khách hàng trong việc huy động vốn trên thị trường vốn và cũng đề xuất các công ty huy động vốn. 'Kinh doanh và Thương mại' đề cập đến việc mua bán cổ phiếu (cổ phiếu, trái phiếu vv,) 'Nghiên cứu' liên quan đến việc xem xét các báo cáo của công ty về xếp hạng mua / bán của họ, triển vọng của công ty vv Điều này sẽ giúp đỡ trong việc cung cấp tư vấn cho khách hàng của họ đúng cách.

 1. Bộ phận trung gian: đề cập đến 'Quản lý rủi ro', 'Kho bạc doanh nghiệp' và 'Kiểm soát tài chính'.

'Quản lý rủi ro' liên quan đến việc phân tích các tình huống thị trường và thông báo cho khách hàng những rủi ro liên quan đến ngành nghề của họ. 'Kho bạc doanh nghiệp' chịu trách nhiệm về các quỹ của các Ngân hàng Đầu tư. 'Kiểm soát tài chính' theo dõi dòng vốn của công ty và sự thành công của nó.

 1. Back Office: Điều này bao gồm 'Hoạt động' và 'Công nghệ'.

'Hoạt động' kiểm tra xem các giao dịch đã được thực hiện đúng và chuyển tiền thành công. ' Công nghệ' hỗ trợ phần mềm, dữ liệu và hệ thống của các Ngân hàng Đầu tư.

Vòng đời giao dịch: Mục tiêu chính của mỗi lệnh giao dịch là phải được thực hiện ở một mức giá phù hợp với mức độ lan truyền rủi ro tối thiểu.

Các giai đoạn khác nhau của một lệnh giao dịch như sau:

Quyết định của chủ đầu tư để giao dịch Đặt lệnh mua bán Thực hiện giao dịch Validation và confirmation giao dịch Giải quyết các giao dịch Quỹ / Thanh toán chứng khoán Làm thế nào để thử nghiệm ứng dụng ngân hàng đầu tư: Trước khi chuyển sang phần thử nghiệm của các ứng dụng Ngân hàng Đầu tư tại đây là những ảnh chụp màn hình mẫu của một ứng dụng IB:

1) Từ màn hình bên dưới, bạn có thể xem các tùy chọn các điều khoản (bán và mua các cổ phần của IBM), giá dự thầu, yêu cầu giá vv,

( Lưu ý: Nhấp vào bất kỳ hình ảnh nào để xem được phóng to)

2) Từ màn hình bên dưới, bạn có thể xem các vị trí, số lượng và giá của một đối tượng cụ thể

3) Dưới đây là ảnh chụp màn hình mẫu Watch List của một ứng dụng IB

4) Màn hình này cho thấy đồ họa của một đối tượng.

5) Dưới màn hình hiển thị một vị trí hoặc lệnh được đóng lại.

https://images.viblo.asia/19302ff5-c787-4baa-8333-6438b684dbc5.jpg

6) Hình này cho thấy các chi tiết hồ sơ của khách hàng.

7) Màn hình dưới đây hiển thị chế độ xem ứng dụng di động IB.

Kịch bản kiểm thử: Các ứng dụng Ngân hàng Đầu tư khác nhau có các kiểm thử phần mềm và các yêu cầu về đảm bảo chất lượng khác nhau. Dưới đây là một vài kịch bản kiểm thử chung hoặc các trường hợp kiểm thử hữu ích để kiểm thử các ứng dụng như vậy.

Các kịch bản Positive:

 1. Các ứng dụng ngân hàng đầu tư có đăng nhập khác nhau cho người dùng khác nhau như môi giới, đại lý, cá nhân hoặc nhà đầu tư vv Xác minh đăng nhập của người dùng thích hợp với ID đăng nhập của họ như là cho phép truy cập vào ứng dụng cho tất cả người dùng có thể không giống nhau.

Ví dụ: người môi giới có quyền xem giới hạn giao dịch của các cá nhân dựa trên số tiền / quỹ trong tài khoản của cá nhân. Tuy nhiên, cơ sở này có thể không có sẵn cho cá nhân.

 1. Chức năng Watch-list có thể được xác minh bằng cách thêm, loại bỏ các chứng khoán / biểu tượng vào nó. Đảm bảo rằng các biểu tượng bị xóa sẽ bị xóa khỏi Watch list và ngược lại.

 2. Lệnh Mua - Để kiểm tra chức năng này, đặt lệnh mua bán cho bất kỳ biểu tượng với một số lượng như 10 hoặc 20 vv và submit giống nhau. Sau đó, đi tới phần đơn đặt hàng và xác minh các chi tiết liệu đơn đặt hàng đã được đặt thành công hay không.

 3. Lệnh Bán - Đặt lệnh bán hàng như trên (đặt mua) và xác minh các chi tiết.

 4. Thay đổi lệnh - Vào phần lệnh và mở bất kỳ lệnh trước hoặc lệnh hiện có và thực hiện một số thay đổi như chỉnh sửa số lượng hoặc biểu tượng vv và xác minh liệu các sửa đổi có được cập nhật hay không.

 5. Huỷ lệnh - Mở lệnh hiện có và thử hủy bỏ. Lệnh nên được hủy thành công.

 6. Các loại lệnh khác nhau phải được kiểm thử.

Lệnh Thị trường - Hãy cố gắng đặt lệnh mua bán với giá thị trường và kiểm tra xem giao dịch có được thực hiện với mức giá đó tại cùng một thời điểm hay không. Hạn mức đặt hàng - Hãy cố gắng đặt hàng cho một mức giá cụ thể và kiểm tra xem giao dịch đã được thực hiện khi giá thị trường đáp ứng giá do người sử dụng đặt ra.

 1. Kiểm tra và xác minh xem các thông báo thích hợp hoặc cảnh báo đang nhận được hiển thị cho các hành động tương ứng.

Ví dụ , sau khi đặt một lệnh mua bán và submit nó, một thông báo sẽ được hiển thị rằng 'lệnh đã được đặt thành công'.

 1. Cố gắng cập nhật thông tin người dùng như email, điện thoại di động, lưu nó và đăng xuất từ ứng dụng. Đăng nhập vào ứng dụng và xác minh xem thông tin cập nhật đã được lưu hay không.

 2. Nếu AUT (ứng dụng đang thử) hỗ trợ nhiều vùng lãnh thổ hoặc vị trí địa lý, hãy kiểm tra vài chức năng cho các vị trí khác nhau.

 3. Kiểm tra phần tính toán ứng dụng kỹ lưỡng và cũng có thể kiểm tra nội địa hóa

 4. Kiểm tra các kết nối của các ứng dụng khi chúng phát triển trên các môi trường staging

 5. Tính bảo mật của ứng dụng cũng phải được kiểm tra vì nó có chứa dữ liệu cá nhân của người dùng.

 6. Tinh đa nhiệm của các ứng dụng cũng nên được kiểm tra khi các ứng dụng khác được mở trên thiết bị.

 7. Chất lượng Ứng dụng, giao diện, tính thân thiện với người dùng vv cũng được kiểm tra vì nó sẽ thu được sự tin tưởng của người dùng.

Các kịch bản Negative:

 1. Hãy cố gắng đặt lệnh mua bán hơn giá trị của các khoản tiền sẵn có trong tài khoản và lệnh nên không được đặt và nó sẽ bật lên một thông báo cảnh báo rằng tiền không đủ.

 2. Kiểm tra tính năng 'số lượng cổ phiếu' trong ứng dụng. Đặt một lệnh mua bán cho số cổ phần lớn hơn số lượng cổ phần có sẵn. Giao dịch không nên được đặt như số lượng cổ phần yêu cầu nhiều hơn số lượng sẵn có.

 3. Cố gắng đặt lệnh mua bán cho một cổ phiếu đã đạt được ngày hết hạn. Lệnh không được đặt.

Kiểm tra cơ sở dữ liệu của một ứng dụng ngân hàng đầu tư:

 1. Đăng nhập vào ứng dụng IB và tạo tiểu sử cho Khách hàng với tất cả các chi tiết bắt buộc bắt buộc và lưu chi tiết. Bây giờ đăng nhập vào cơ sở dữ liệu của cùng một ứng dụng IB và xác minh các chi tiết của khách hàng thông qua các truy vấn SQL. Tất cả các chi tiết được nhập thông qua ứng dụng đầu cuối phải được lưu trong cơ sở dữ liệu.

 2. Mở bản ghi hiện có của Khách hàng và sửa đổi một số chi tiết như email, địa chỉ hoặc số điện thoại và lưu dữ liệu. Các chi tiết cập nhật nên được lưu trong cơ sở dữ liệu.

 3. Trong khi tạo tiểu sử cho Khách hàng, chỉ nhập một vài chi tiết và không lưu dữ liệu đóng ứng dụng hoặc đăng xuất khỏi ứng dụng. Bây giờ hãy kiểm tra trong cơ sở dữ liệu rằng các chi tiết nhập vào trước đó không được lưu.

 4. Hãy thử tạo một hồ sơ trùng lặp cho một khách hàng đã có, hồ sơ không nên được tạo ra.

 5. Đặt 2 hoặc 3 lệnh giao dịch và submit. Bây giờ xác minh cơ sở dữ liệu liệu các lệnh giao dịch tương tự đã được cập nhật trong cơ sở dữ liệu hay không.

 6. Đăng nhập vào tài khoản của Khách hàng và huỷ bỏ một lệnh hiện có, bây giờ hãy kiểm tra cơ sở dữ liệu xem record bị hủy bỏ hay không

Kiểm tra tính bảo mật của một ứng dụng ngân hàng đầu tư:

1.Tạo hồ sơ của Khách hàng, nhập tên người dùng hoặc id đăng nhập và nhập mật khẩu. Dữ liệu trong trường mật khẩu phải được mã hóa để các hacker không thể tìm thấy mật khẩu.

 1. Hãy thử đăng nhập vào ứng dụng với các thông tin xác thực không hợp lệ. Hệ thống không nên cho phép đăng nhập.

 2. Trong khi điều hướng qua các trang trong ứng dụng IB hoặc trang web, chức năng nút quay lại của trình duyệt sẽ không hoạt động. (Chủ yếu là cho trang web tài chính chức năng này nên bị chặn.)

 3. Đăng nhập vào ứng dụng và cố gắng thực hiện bất kỳ giao dịch và để hệ thống nhàn rỗi một thời gian. Sau đó, thử tiến hành với giao dịch hệ thống sẽ nhận được đăng xuất. Điều này cho thấy thời gian của phiên làm việc của ứng dụng.

 4. Hãy thử đăng nhập vào ứng dụng với một Id Người dùng cụ thể có mật khẩu không hợp lệ và lặp lại cho 3 lần thử. Sau đó, id đăng nhập cụ thể sẽ bị chặn. Tính năng này hạn chế tin tặc xâm nhập vào hệ thống bằng dữ liệu số lượng lớn.

 5. Đăng nhập vào ứng dụng và thực hiện bất kỳ giao dịch nào. Và bây giờ xác minh các cookie của trình duyệt, chúng phải ở trong một hình thức mã hóa để tránh hacking dữ liệu.

Kiểm tra hiệu suất của một ứng dụng Ngân hàng đầu tư:

 1. Trong khi điều hướng qua trang web IB kiểm tra xem hệ thống có đáp ứng nhanh chóng cho một hành động được thực hiện hay không. Điều này xác định tốc độ của ứng dụng.

 2. Hãy thử đăng nhập vào ứng dụng IB với các Id người dùng khác nhau đồng thời từ các hệ thống khác nhau (số người dùng mà ứng dụng có thể xử lý). Ứng dụng nên xử lý nhiều đăng nhập của người dùng theo cách nó được dự định.

 3. Đăng nhập vào trang web IB với Id Người dùng và đặt một số lượng lớn các giao dịch có trong một số giao dịch quỹ phức tạp. Điều này cho thấy khả năng ứng dụng để xử lý khối lượng lớn. Đăng nhập vào trang IB với các Id người dùng khác nhau từ các hệ thống song song khác nhau và thực hiện các giao dịch lớn từ tất cả các Id đã sử dụng cùng một lúc. Điều này cho thấy áp lực ứng dụng có thể xử lý được bao nhiêu.

Các mẹo để thử nghiệm một ứng dụng ngân hàng đầu tư:

Người kiểm tra không thể kiểm tra Dịch vụ Ngân hàng Đầu tư hoặc ứng dụng kinh doanh cho đến khi người đó nắm bắt được tên miền . Một ứng dụng ngân hàng đầu tư không chỉ được kiểm tra về kiến thức mà phải được kiểm tra về logic đằng sau nó. Trong khi kiểm tra các chức năng liên quan đến giao dịch, tập trung vào ngày hết hạn của cổ phiếu. Trong khi đặt bất kỳ giao dịch thông qua một ứng dụng IB, bạn nên cẩn thận và tập trung vào các biểu tượng, vì có thể có một 'chữ cái' khác biệt trong chúng. Ví dụ , trong khi đặt một lệnh giao dịch cho Silver, chỉ cần đảm bảo loại bạc nào bạn đặt lệnh (Bạc = 30kg lô, SilverM = 5 kg).

Phần kết luận: Với thuật ngữ đã đề cập ở trên, bây giờ bạn sẽ có thể hiểu được phân tích thị trường trực tiếp ở một mức độ nào đó, từ đó giúp cho quá trình kiểm thử của bạn được dễ dàng hơn.

Refer:http://www.softwaretestinghelp.com/how-to-test-investment-banking-application/


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.