0

Làm thế nào để tạo được nhiều theme trên một trang wordpress( pHân

Với những trang web lớn chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy với nhiều chuyên mục lại có những giao diện khác nhau hoặc bạn tìm kiếm theme cho trang web của bạn thì thấy mỗi trang demo lại có giao diện khác nhau, những trang lớn thường họ chia ra subdomain vậy với hosting giới hạn, bạn làm thế nào để có thể làm một trang giới thiệu sản phẩm của mình mà có nhiều theme trên trang web đấy. Cùng tìm hiểu về một plugin mình thường dùng đó là Mutiple Themes.

Mutiple và những tính năng tuyệt vời

Là một plugin cho phép sử dụng một theme bất kỳ cho một đường dẫn bất kỳ chứ không chỉ giới hạn trong ràng buộc của Category, Tag, Page... bạn hoàn toàn có thể truyền câu lệnh truy vấn cho trang tìm kiếm của mình. Giả dụ: http://example.com/?s=

Làm thế nào để sử dụng plugin này?

Tất nhiên điều đầu tiên phải có là theme rồi, bạn có thể tải về từ thư viện của web hoặc dowload trên mạng tùy tích, và đưa thư mục dowload vào phần cài đặt giao diện. Nhắc lại cho những bạn mới: /wp-content/themes/

Để cài đặt pluging này bạn có thể tải tại đây: https://wordpress.org/plugins/jonradio-multiple-themes/

Cách sử dụng:

Bạn vào Setting-> Mutiple Themes Plugin

Bạn dễ dàng nhìn thấy những menu sau.

Dùng giao diện riêng cho trang chủ

Để thiết lập một giao diện dùng riêng cho trang chủ, chúng ta sẽ vào phần Settings của plugin này và tìm mục Select Theme for Site Home, ở đây bạn sẽ chọn giao diện cần sử dụng cho trang chủ.

Thiết lập giao diện cho một trang bất kỳ

Ví dụ bạn muốn thiết lập giao diện riêng cho một category thì cũng vào mục Settings của plugin này và tìm mục For An Individual Page, Post or other non-Admin page, sau đó thêm đường dẫn của trang tại phần URL of Page, Post, Prefix or other và chọn giao diện cần kích hoạt.

(Còn tiếp)


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.