0

Làm thế nào để setting Spring.application_root in config/spring.rb

Em gặp phải lỗi này nhưng không biết làm sao để setting Spring.application_root in config/spring.rb. Mong mọi người giúp em ạ. run bundle exec spring binstub --all

  • bin/rake: spring inserted
  • bin/rails: spring inserted Cindy@BKS-20180112MGA:/mnt/c/Users/User$ bundle exec spring binstub --all Spring was unable to find your config/application.rb file. Your project root was detected at /mnt/c/Users/User, so spring looked for /mnt/c/Users/User/config/application.rb but it doesn't exist. You can configure the root of your application by setting Spring.application_root in config/spring.rb. Cindy@BKS-20180112MGA:/mnt/c/Users/User$ Spring.application_root Spring.application_root: command not found Cindy@BKS-20180112MGA:/mnt/c/Users/User$ Spring.application_root Spring.application_root: command not found Cindy@BKS-20180112MGA:/mnt/c/Users/User$ Spring.application_root Spring.application_root: command not found Cindy@BKS-20180112MGA:/mnt/c/Users/User$

All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.