+1

Làm anchor link scroll mượt đến nội dung chỉ với CSS

Giới thiệu

Chào mọi nguời ! Hôm nay mình xin chia sẻ 1 techical nhỏ nhưng rất hữu ích khi tạo smooth scroll anchor link chỉ bằng CSS mà không cần dùng đến JS. Bình thường khi tạo anchor link scroll đến target hay page khác để sao cho muợt mà mọi người sẽ viết 1 đoạn JS đúng không nhỉ, nhưng chỉ với 1 dòng CSS sẽ giúp chúng ta tiết kiệm được nhiều thời gian và rất đơn giản.

Cách làm

Để làm được cái này chúng ta sẽ sử dụng CSS properties scroll-behavior và pseudo-class :focus-within vào thẻ HTML.

Chúng ta sẽ viết dạng global cho toàn bộ element nằm trong thẻ HTML thì những element bên trong khi được scroll đến khi bấm vào anchor link sẽ có scroll khi nhận được focus

1.HTML Với HTML chỉ cần seting đơn giản thế này.

<a href="#content">Event</a>
<div id="content">Event Area</a>

2.CSS CSS chúng ta sẽ để giá trị cho scroll-behaviorsmooth nhé.

html:focus-within {
scroll-behavior: smooth;
}

Lời kết

Hi vọng tip nhỏ này sẽ giúp cho các bạn còn chưa biết đến có thể dễ dàng tạo 1 nội dung điều dướng với anchor scroll một cách muợt mà , không cần sử dụng đến Javascript.


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.