+6

Kết nối số ticket có trong tên Commit trên Github với Redmine

sp3.png

**An esay way to link your ticket number in Commit Name or Pull Request Name in Github to Redmine, Asana ... **

Introduction

Bạn sử dụng Github để quản lý code, và sử dụng Redmine, hay Asana hay một service tương tự để quản lý task. Bạn phải review cả đống Commit, cả đống Pull Request mà tên của nó quá ngắn ngủi, chỉ nhìn vào đó thôi thì sẽ không hiểu hết được người khác muốn làm gì. Vì thế bạn phải vào những trang quản lý task để check lại requirement, nhưng lại cảm thấy việc làm đó đang tốn nhiều thời gian của bạn =))

Bài viết này sẽ giới thiệu đến bạn một cách đơn giản để kết nối số ticket có trong tên Commit, hay tên Pull Request đến Redmine, hay Asana ... bằng cách sử dụng một extension trên Chrome, đó là Github++ (Github Plus Plus - GPP).

Install

Cách đơn giản nhất để cài đặt GPP đó là thông qua link trên Chrome Web Store.

GPP có sử dụng Chrome Storage API để thực hiện việc đồng bộ dữ liệu thông qua Google Account của bạn thế nên chỉ cần cài đặt và thực hiện các setting trên một máy thôi là các máy khác của bạn cũng sẽ nhận được dữ liệu như vậy.

Usage

Sau khi cài đặt xong GPP, hãy click vào icon của nó trên thanh công cụ, và vào mục Project Setting

ss1.png

Trang Project Setting sẽ là nơi mà bạn nhập vào những config của mình, xem ticket ở repository nào sẽ được chuyển đến link nào ...

ss2.png

Như đã thấy thì mỗi một setting cho một Project thì sẽ có 2 ô để bạn nhập vào, một là Github Repository Name, còn một là Project Base Link.

Với Github Repository Name thì bạn có thể nhập vào tên repository không thôi, hoặc có kèm cả tên author vào cũng được. Ví dụ như nếu bạn nhập tên repo là gpp thì khi truy cập vào những trang wataridori/gpp hay framgia/gpp, các số ticket đều được chuyển thành link hết. Còn nếu bạn nhập chính xác wataridori/gpp vào thì chỉ ở repo wataridori/gpp các số ticket mới được chuyển thành link, ở repo framgia/gpp mọi thứ đều bình thường.

Ở ô Project Base Link, hãy nhập vào đường link đến Redmine hay Asana ... Ví dụ như đường link đầy đủ đến ticket trên Redmine của bạn là http://www.redmine.org/issues/603, thì hãy nhập vào http://www.redmine.org/issues/ ở mục này 😄 (GPP sẽ dựa vào đường link này để tạo ra đường link đến ticket bằng cách thêm số ticket vào đằng sau nó)

Cuối cùng chỉ cần gõ Enter hoặc nhấn nút ADD. Sau đó hãy reload lại trang Github để thấy được thành quả. (honho)

sp2.png

sp1.png

sp5.png

sp4.png

Contributing

Nếu phát hiện lỗi, vấn đề gì, hay có bất kỳ ý kiến đóng góp gì, các bạn có thể tạo issues ở repo của GPP trên Github.

Contributions are welcome & appreciated! (dance2)

Finally, if you like GPP, please rate it! (honho)


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.