-1

Jquery tới Javascript

1. Giới thiệu

Ngày xưa khi mình học 1 lớp html css, thầy có dạy qua 1 chút về js để làm hiệu ứng, tuy nhiên thầy chỉ giới thiệu qua và đến ngay jquery. Sau này dùng quen đến lúc phải dùng js thuần thì thấy rất bối rối, cái tội không học từ gốc 🤣 Mình nghĩ là vẫn còn nhiều người dùng thạo jquery nhưng bảo viết = js thuần thì lại khó khăn. Trong bài này mình sẽ giới thiệu 1 số ví dụ nếu không dùng jquery thì viết = js thuần ra sao.

2. Ví dụ

Mình chỉ đưa ra ví dụ code thôi, trong đó mình đã comment giải thích nên mình không chém gì ở đây nữa 😂

2.1. slideToggle

Jquery: elm..slideToggle()

JS:

2.2. fadeIn

Jquery: elm.fadeIn()

JS:

FadeOut thì tương tự nhé

3. Tóm tắt

Dù chỉ có 2 ví dụ nhưng các bạn có thể liên tưởng tới slideUp, slideDown, fadeOut dựa vào cách xử lý tương tự 🤣 Hãy thử xem sao nhé!


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.