JavaScript nhìn lại chặng đường từ quá khứ đến tương lai

Khi nói đến JavaScript không phải ai cũng thích thú với nó, theo như cá nhân tôi, tôi cũng mới bắt đầu học javascript, trước đây mình cũng code JS nhưng thời điểm đó, tôi chỉ code cho nó xong phần việc chứ k dành thời gian để tìm hiểu sâu hơn, và hôm nay, thông qua bài viết này, chúng ta sẽ cùng hiểu rõ hơn từ quá khứ cho đến tương lại của một ngôn ngữ đã và đang được coi là xu hướng của thiết kế web trong năm 2017

JavaScript là một ngôn ngữ lập trình kịch bản dựa trên đổi tượng được ra đời vào tháng 5 năm 1995. JS ứng dụng rộng rãi cho các web, ngoài ra, chúng cũng được dùng đẻ viết các script sử dụng cho các đối tượng nằm sẵn trong các ứng dụng.

Và ECMA-262 Specification định nghĩa một phiên bản chuẩn của ngôn ngữ JavaScript như sau:

 • JavaScript là một ngôn ngữ chương trình thông dịch, nhẹ.
 • Chúng được thiết kế để tạo các ứng dụng mạng trung tâm.
 • Bổ sung và tích hợp với Java.
 • Bổ sung và tích hợp với HTML.
 • Mở và đa nền tảng.

sự phát triển của ECMAScript
ES6/2015 là một bản cập nhật vô cùng quan trọng đổi với JavaScriptd, như hỗ trợ arrow function, let, const, proxies và nhiều tính năng khác nữa. Các bạn có thể tham khảo bài viết này để hiểu rõ hơn The ES6 compatibility table is turning a glorious shade of green.

Và với ES7/2016, nó được coi là một cuộc cách mạng với sự mợ rộng của các tính năng thú vị như async. Nó cho phép chúng ta viết code một cách đồng bộ từ các mã bất đồng bộ mà không cần phải dùng cú pháp phức tạp của callbacks hay promises.

chúng ta hãy xem thử 2 ví dụ dưới đây.

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<p id="p1">Hello World!</p>
<script src="demo_async.js"></script>

<p><strong>Note:</strong> The async attribute of the script tag is not supported in Internet Explorer 9 and earlier versions.</p>

</body>
</html>
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<p id="p1">Hello World!</p>
<script src="demo_async.js" async></script>

<p><strong>Note:</strong> The async attribute of the script tag is not supported in Internet Explorer 9 and earlier versions.</p>

</body>
</html>

cùng với 2 vị dụ khi chạy ra chúng ta sẽ thấy được 2 kết quả. Ở kết quả đầu tiên, khi chúng ta không sử dụng async thì đối với các cụm dữ liệu không đồng bộ là HTML và Script.

Thì dữ liệu sau khi chạy phần <p id="p1">Hello World!</p> và hiển thị phần alert() trong demo_async.js, xong tạm dừng và không chạy tiếp.

Nhưng đối với trường hợp thứ 2 khi chúng ta sử dụng async cho <script src="demo_async.js" async></script> thì dữ liệu ở sau script vẫn sẽ được hiển thị.

Trên đây là giới thiệu sơ qua về async, và tiếp theo đây, chúng ta cùng quay lại vơi một trong những điểm nổi bật không thể bỏ qua của JavaScript.

Progressive Web Apps Điều nổi bật nhất của JavaScript năm 2016 chính là Progressive Web Apps. PWAs đã được công bố tại Google’s 2015 Chrome Dev Summit, PWAs đã ra đời các tính năng mạnh mẽ có thể cạnh tranh với native app và cung cấp các lợi ích như:

 • a home screen icon
 • fast launching and custom splash screen
 • snappy execution
 • offline functionality without an internet connection
 • URls, linking and bookmarking
 • full-screen or themed interfaces
 • sandboxed excution
 • local and/or cloud-based storage with synchronization
 • fewer device space and processing resources
 • better scurity (HTTPS is a prerequisite)
 • easy discovery from any search engine
 • try before you install
 • simpler deployment: it's just a web app
 • no AppStore nonsense: your app ca ncontain whatever nudity and swearing you desire without someone demanding 30% of your profits!

Framework Fixation Rất khỏ để nói được bản JS Framework được yêu thích nhất trong năm nay, chúng ta có một vài ứng viên sau đây: React có thể là một ứng viên được nhiều người lưu ý nhất trong năm nay Hay có thể là Vue.js , họ cũng đã gia cộng đồng sử dụng sau khi ra phiên bản 2.0 vào tháng 9 Hoặc cũng có thể là Angular với sự ra đời của phiên bản 2.0 được phát hành vào tháng 9, nó được viết mới lại hoàn toàn và không có gì tương thích với bản v1.0 cả. Ngoài ra chúng ta không thể nói đến một đối thủ vô cùng nặng ký JQuery, và năm vừa rùi đây, JQuery đã phát hành phiên bản 3.0 vào ngày 9 tháng 6 và nâng cấp lên phiên bản 3.1 vào ngày 7 tháng 7.

JQuery được sử dụng trên 96.4% các trạng web sử dụng JavaScript. JQuery bản 1.x được sử dụng phổ biến nhất với 93.5% JQuery bản 2.x được sử dụng 6.0% JQuery bản 3.x được sử dụng 0.5%

Kết luận:

Do khả năng có hạn nên mình chỉ đưa ra một vài thông tin trong khả năng, rất cám ơn mọi người đã theo dõi

Thank for reading


All Rights Reserved