+14

Immutable data trong ReactJs và cách xử lý immutable đơn giản hơn.

I. Mở đầu

Khi mới làm quen với React hay Redux, khái nhiệm Immutable ít nhiều đều gây cho chúng ta một chút bối rối, hiểu đơn giản thì Immutable ám chỉ việc không thay đổi trực tiếp state của app mà thay vào đó, chúng ta luôn return giá trị mới của state mỗi khi cần update một phần hay toàn bộ state. Immutable ít nhiều đã khiến mình bối rối khi làm quen với React, điều đó cũng tương tự khi ta làm việc với state trong Redux.

function reducer(state = initialState, action) {
  switch(action.type) {
    case INCREASE:
      return {
        ...state,
        value: state.value + action.payload
      }
  }
}

Tuy nhiên Immutable khá là quan trọng và cần thiết để ứng dụng React hoạt động trơn tru và tối ưu được performance. Giả sử ta có ví dụ sau:

class Child extends React.PureComponent {
  render() {
    const { fatherName } = this.props;
    return <div>My father name is: {fatherName}</div>
  }
}

class Father extends React.Component {
  state = {
    name: 'Father',
  }
  render() {
    <Child fatherName={this.state.name} />
  }
 }

props của Child là một Object, và chắc hẳn bạn đã biết rồi, khi ta so sánh 2 biến Object trong Javascript thì sẽ là một so sánh tham chiếu:

a = {};
b = a;
c = {};
// a == b --> true
// a === b --> true
// a == c --> false
// a === c --> false

Vì vậy nếu props của ChildImmutable, sẽ rất dễ dàng để Child biết khi nào props của mình được cập nhật (updated)render lại, ngược lại Child sẽ rất vả, dùng các tính toán phức tạp để có thể xác định được props của mình bị thay đổi và tiến hành render, mức độ tính toán sẽ trở nên khổng lồ khi state của ứng dụng lớn dần, và sẽ khiến nó bị tê liệt. Vậy đơn giản là return giá trị state mới, sử dụng so sánh tham chiếu là được phải không ?

II. Vấn đề

Tất nhiên thì Immutable cũng có giá của nó, việc cập nhật state sẽ trở nên khó hình dung và khó code hơn, đặc biệt là đối với stateobject có chứa nhiều lớp (layer), ngay cả khi ta sử dụng cú pháp ES6+ đi chăng nữa.

// mutable code
this.state.user.attributes.name = 'New Name'
// Immutable code
this.setState(({ prevState }) => ({
  user: {
    ...prevState.user,
    attributes: {
      ...prevState.attributes,
      name: 'New Name',
    }
  }
}))

III. Giải pháp

Và với vị thế ngôn ngữ lập trình năng động nhất, tất nhiên chúng ta có nhiều lựa chọn trên npm giúp đỡ phần vất vả của immutable. Trước đây mình thường sử dụng thư viện immutablejs do chính chủ facebook phát triển, thư viện này mình thấy thật sự mạnh mẽ, tuy nhiên cách viết giống với OOP hơi khó làm quen một chút.

import React from "react";
import { Map } from 'immutable';

class App extends React.Component {
 state = {
  user: Map({
   name: 'initial Name',
  })
 }

 handleChange = (e) => {
  const { value: newName } = e.target
  this.setState(({ user }) => ({
   user: user.set('name', newName)
  }))
 }

 render() {
  const name = this.state.user.get('name')
  return (
   <div className="App">
    <input value={name} onChange={this.handleChange} />
    <h1>Hello {name}</h1>
   </div>
  );
 }
}

Thật sự thì mất khá nhiều thời gian mình mới hiểu hết cú pháp của immutable, khi đã quen thì thấy nó khá là mạnh mẽ, ví dụ như khi ta cập nhật một Object nhiều lớp:

const state = fromJS({
  user: {
    id: 1,
    attributes: {
      friends: [
        {
          id: 1,
          name: 'Friend 1',
        },
        {
          id: 2,
          name: 'Friend 2',
        }
      ]
    }
  }
});
// update name of Friend 2
newState = state.setIn(['user', 'attributes', 'friends', 1], 'New Friend 2 Name');

Immutable sẽ làm đúng điều mà bạn mong muốn, miễn là sử dụng đúng theo cú pháp mà nó quy định, thật sự thì hay thật, nhưng hơi phức tạp một chút phải không ?
Vậy hãy cùng trải nghiệm một lựa chọn mới hơn và đơn giản hơn nào, như mình đã nói Javascript là ngôn ngữ năng động nhất mà.
Giải pháp thứ hai mà mình muốn giới thiệu trong bài viết này đó là ImmerJs, tại sao ư, nó đã được trao giải Giải pháp đột phá của năm 2019 tại React open source award cơ đấy, mặc dù chỉ mới sử dụng nhưng mình đã yêu nó luôn rồi, mà nói chung bạn chẳng cần thời gian làm quen nữa cơ, vì cứ như mình đang Mutable data luôn rồi vậy.

import { produce } from 'immer';

const initialState = {
  name: 'Initial Name',
  content: {
    attributes: {
      job: 'worker',
    }
  }
}

function reducer(state = initialState, action) {
  return produce(state, draft => {
    switch (action.type) {
      case 'UPDATE_NAME':
       draft.name = action.payload;
       break; 
      case 'UPDATE_JOB':
       draft.content.attributes.job = action.payload;
       break;
    }
  })
}

Xong rồi đó, chỉ cần nhớ vậy là đủ dùng hàng ngày rồi phải không 😄. Hiểu đơn giản là Immer tạo ra một bản draft, chúng ta mutate trực tiếp bản draft đó và Immer sẽ làm công việc còn lại, trả về state mới chính xác như chúng ta mong muốn. Sử dụng Immer với setState sẽ như sau:

import React from "react";
import { produce } from 'immer';

class App extends React.Component {
 state = {
  user: {
   name: 'initial Name',
  }
 }

 handleChange = (e) => {
  const { value: newName } = e.target
  this.setState(produce(draft => {
    draft.user.name = newName
  }))
 }

 render() {
  const name = this.state.user.name
  return (
   <div className="App">
    <input value={name} onChange={this.handleChange} />
    <h1>Hello {name}</h1>
   </div>
  );
 }
}

IV. Tổng kết

Mình thấy rằng khi hiểu được lợi ích đem lại cho ứng dụng React - Redux thì sẽ thấy Immutable không hề xấu xí và sẽ yêu nó hơn, hi vọng bài chia sẻ lan man này của mình thì các bạn sẽ mang lại điều bổ ích cho các bạn, cảm ơn đã theo dõi nhé.


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.