Hướng Dẫn Sử Dụng UTF-8 trong PHP và MySQL

UTF-8 là bộ ký tự được sử dụng phổ biến hiện nay vì nó hỗ trợ các ký tự có trong nhiều ngôn ngữ (giao tiếp) khác nhau. Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách thiết lập PHP, MySQL và văn bản HTML (XML) sao cho các ký tự UTF-8 có thể hiển thị được một cách chính xác trên client (thường là trình duyệt).

Làm viêc với UTF-8 trong MySQL và PHP

Xem thêm tại CodeHub.vn