+2

Hướng dẫn nhanh để bắt đầu với thiết kế giao diện người dùng (User Experience Design)

User Experience Design là gì?

UX Design là quá trình nâng cao sự hài lòng của người dùng, thông qua cải thiện khả năng sử dụng và tiếp cận đến sự tương tác giữa người truy cập với các trang web hoặc sản phẩm...

Trong khi UX không giới hạn các trang web hoặc ứng dụng, các nguyên tắc đằng sau nó là rất cần thiết cho thiết kế trong hiện tại. Hiện tại, chúng ta tương tác với các trang web và ứng dụng hàng ngày. Nếu bạn có thể để đảm bảo người dùng sử dụng dễ dàng trên trang thương mại điện tử, hoặc ứng dụng của mình, đảm bảo bạn sẽ bán hàng nhiều hơn và dẫn đầu nhiều hoạt động khác.

Bắt đầu với User Experience Design

Cách tốt nhất để bắt đầu với UX Design là phải hiểu rằng nó là một quá trình toàn diện mà mất không chỉ kỹ năng thực hành, nhưng có quyền nghĩ đến những thói quen và các chiến lược.

Hôm nay, tôi sẽ bắt đầu với các giai đoạn của một quá trình UX, để có một nền tảng vững chắc. Từ đó, tôi sẽ cung cấp cho bạn một cái nhìn tổng quan về một số chiến thuật mà các UX designer thường sử dụng. Cuối cùng, tôi sẽ cung cấp cho bạn một danh sách lớn các trang web, tài nguyên, và các công cụ giúp bạn lên cấp độ tiếp theo.

Quy trình và các giai đoạn của User Experience Design

5 chiếc chìa khóa cho một quá trình UX toàn diện: chiến lược, nghiên cứu, phân tích, thiết kế, và sản xuất.

1. Chiến lược: Đây là tầm nhìn hay mục tiêu của một dự án UX. Nó là điều cần thiết để xác định nơi bạn muốn đến, và lý do tại sao, trước khi bạn quyết định làm thế nào để đạt được điều đó. Trong giai đoạn này, bạn sẽ làm việc để xác định những gì bạn đang hy vọng đạt được với trang web hoặc ứng dụng của mình. Bạn sẽ xác định các bên liên quan mật thiết (key stakeholders) trong giai đoạn này, và đưa ra định nghĩa các tiêu chuẩn về thành công của dự án.

2. Nghiên cứu Nghiên cứu là giai đoạn thu thập thông tin của dự án. Cách nghiên cứu tốt nhất là bạn có thể sắp xếp UX với mục tiêu của mình. Ngoài ra, phức tạp hơn cả là thời gian hơn và năng lượng, bạn sẽ muốn để dành cho giai đoạn nghiên cứu. Như Einstein đã nói:

"Nếu tôi có một giờ để giải quyết một vấn đề, tôi sẽ dành 55 phút suy nghĩ về vấn đề này và năm phút suy nghĩ về các giải pháp." Đừng cố gắng và bỏ qua bước này. Nó là điều cần thiết.

3. Phân tích Phân tích là quá trình giải quyết các vấn đề đang bắt đầu xảy ra. Mục tiêu của giai đoạn này là rút ra kết luận và xác nhận các nghiên cứu trước đó. Bạn có thể xác định điểm yếu để cải thiện và phát triển tốt hơn.

4. Thiết kế Giai đoạn này được dựng lên dựa trên các giai đoạn trước đó, và là nơi mà các mẫu bắt đầu. Trong UX, thiết kế là một quá trình lặp đi lặp lại liên quan đến nhiều người và thường xuyên nhận được thông tin phản hồi . Các công việc thiết kế ban đầu, thường được thực hiện dưới hình thức tương tác wireframes giúp xây dựng một khung cho trang web hoặc ứng dụng của bạn.

5. Sản xuất Giai đoạn cuối cùng - sản xuất - bắt đầu khi bạn đã trải qua quá trình thiết kế lặp đi lặp lại, và xác định bộ khung của thiết kế. Ở giai đoạn này, thiết kế được chi tiết hơn bao gồm bản nháp nội dung để có thể được trình bày cho khách hàng.

=> Các giai đoạn này là một phần của một quá trình lặp đi lặp lại, một thói quen, và không phải là chuyện một lúc hay tức thời.

User experience design is about learning how to learn.

Kĩ năng khác

Ngoài việc xây dựng những thói quen này, có một số kỹ năng tuyệt vời để học hỏi nếu bạn muốn trở thành một nhà thiết kế UX thực tế. Đó là:

1. Phân tích đối thủ cạnh tranh Bước này thường được hoàn thành trong giai đoạn chiến lược và nghiên cứu. Điều này sẽ giúp bạn hiểu không chỉ là cạnh tranh, mà còn thấy được điểm mạnh và điểm yếu cho cả bạn và đối thủ.

2. Xây dựng nội dung Xây dựng nội dung là thống kê chi tiết, lọc ra những nội dung chính, phụ. Nó cho phép bạn có được cái nhìn tốt nhất cho sản phẩm bạn làm ra, hoặc thậm chí phát hiện những khoảng trống hoặc trùng lặp về nội dung. Có thể mất nhiều thời gian, nhưng nó như một tài liệu tham khảo hữu ích trong suốt tất cả các giai đoạn của quá trình UX.

3. Thử nghiệm A / B Một thử nghiệm A / B (có thể hiểu như sự so sánh giữa 2 phiên bản) là một cách quan trọng để lặp và lý thuyết kiểm tra khả năng sử dụng với người dùng thực.

4. Sơ đồ quy trình làm việc Một sơ đồ quy trình làm việc (hoặc sơ đồ hoạt động) là một đại diện đồ họa của các hoạt động và hành động được thực hiện bởi người dùng. Sơ đồ quy trình làm việc có thể cung cấp cho bạn một quan điểm chiến lược cấp cao về dòng chảy của người dùng của bạn, và giúp bạn nhận thấy vấn đề sớm và giúp giải quyết nhanh nhất

5. Wireframes Wireframes, là khungg của một trang web hoặc ứng dụng - trình bày cái nhìn tổng quan sơ bộ và các yếu tố cần thiết trong dự án của bạn. Ví dụ, bạn có thể thấy rõ bố cục chính của wireframes dưới đây nêu bật các thành phần chính

6. Nguồn tài liệu lớn cho việc nghiên cứu UX

Dưới đây là một số trang web hữu ích khi bạn đào sâu hơn vào thiết kế trải nghiệm người dùng.

Các trang web:

Sách:

Hãy nhớ rằng, đây là một quá trình lặp đi lặp lại liên tục. UX Design không phải là một việc nhất thời mà là quá trình cần có thời gian để luyện tập và phát triển. Nó sẽ tạo ra kết quả tuyệt vời.


All rights reserved

Viblo
Hãy đăng ký một tài khoản Viblo để nhận được nhiều bài viết thú vị hơn.
Đăng kí