+2

Hướng dẫn format Java trên intelliji

1. Giới thiệu

intellij-java-google-style.xml là một file cấu hình được cung cấp bởi IntelliJ IDEA để thiết lập định dạng mã theo chuẩn code style của Google. Đây là một trong những chuẩn code style phổ biến được sử dụng trong cộng đồng lập trình viên Java. File cấu hình này chứa các quy tắc định dạng mã, ví dụ như cách bố trí thụt đầu dòng, khoảng trắng giữa các dấu phẩy, cách đặt tên biến, phương thức, lớp, ... Theo chuẩn code style của Google. Bằng cách sử dụng file cấu hình này, bạn có thể đảm bảo rằng mã của mình tuân theo một chuẩn code style nhất định và tránh nhầm lẫn trong định dạng mã khi làm việc với các thành viên khác trong đội ngũ phát triển. Để sử dụng intellij-java-google-style.xml, bạn có thể tải xuống nó từ trang web của Google và nhập vào IntelliJ IDEA theo hướng dẫn trong trang web. Sau đó, bạn có thể chọn Google Style như là code style của mình trong các cài đặt IntelliJ IDEA.**

2. Cài Intelliji và tải file

2.1 Cài đặt intelliji

Bạn vào trang chủ intelliji https://www.jetbrains.com/idea/download/#section=windows và cài đặt. Nếu bạn có mail sinh viên thì có thể được sử dụng đến khi tốt nghiệp. Nếu không hãy dùng trial hoặc mua phí với bản ultimate. Nếu muốn dùng ở mức cơ bản bạn có thể sử dụng bản community. Hiện tại mình đang dùng phiên bản 2023.1 Ultimate

2.2 Khởi tạo project Java Spring boot

Bạn vào trang này https://start.spring.io/ để khởi tạo 1 project Spring boot. Bạn có thể sử dụng Java core hoặc spring MVC với bất kì Java framework khác.

2.3 Tải file config

https://github.com/google/styleguide/blob/gh-pages/intellij-java-google-style.xml

3. Cài đặt format code tự động trong intelliji

image.png

  1. Đầu tiên vào Intelliji- >Setting - > Editor -> Code Style.
  2. Chọn Scheme settings (Icon setting bên phải) -> import schemes-> import file vừa tải ở trên.
  3. Apply And Close
  4. Giờ bạn có thể format code với tổ hợp phím:
  • For Windows and Linux: Ctrl+Alt+L
  • For macOS: Cmd+Option+L

Nếu bạn muốn format on save :

  1. Đầu tiên vào Intelliji- >Setting - > Tools -> Actions On Save. Tích chọn Reformat Code image.png
  2. Bạn tiếp tục **Intelliji- >Setting - > Apperance & Behavior . **
  3. Tích chọn Save files if the IDE is idle for (thời gian bạn muốn sau khi code , file tự động format)
  4. Tích chọn Save files when switching to a different application or built-in terminal

image.png

4. Kết Luận

Vừa rồi mình vừa hướng dẫn các bạn cách auto format code Java với Intelliji. Cám ơn các bạn đã đọc 📣📣


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.