+3

Hướng Dẫn Code Upload File với PHP

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu cách viết code PHP để xử lý file upload trên server. Để làm theo hướng dẫn trong bài viết các bạn cần có một web server cùng với PHP cài đặt trên máy tính cá nhân của bạn.

Bạn có thể tham khảo bài viết hướng dẫn cài đặt Apache, PHP và MySQL nếu như chưa có các phần mềm hỗ trợ trên.

![Hướng Dẫn Code Upload File với PHP][3]

Xem thêm tại CodeHub.vn


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.