+3

Hướng dẫn cài đặt Robot Framework

Một số bài viết liên quan giúp người dùng hiểu được Robot Framework là gì? Robot Framework có tác dụng như thế nào với 1 tester: https://viblo.asia/p/kiem-thu-tu-dong-cung-robot-framework-danh-cho-tester-aRBvXndbeWE https://viblo.asia/p/robot-framework-danh-cho-tester-phan-i-DzVkpopJenW https://viblo.asia/p/gioi-thieu-va-lam-quen-buoc-dau-voi-robot-framework-ojaqG03eMEKw

1. Bước 1: Cài đặt Python ( bắt buộc ).

 • Vào trang https://www.python.org/
 • Chọn mục download để tải chương trình về cài đặt. Chọn bản 2.7.9 để tải.
 • Tải về lưu lại rồi double click cài như bình thường. (Next, Next…).
 • Sau khi cài xong thì thiết lập đường dẫn. (Chú ý phải chính xác đường dẫn).
 • Chuột phải chọn my computer:
 • Click Advance system settings.
 • Chọn Environment variables.
 • Xuất hiện cửa sổ. Nếu có biến path thì chọn dòng đó và nhấn edit, nếu không có thì chọn new (đánh ô variable name là path, variable value là C:\Python27;C:\Python27\Scripts). (Chú ý cách lấy đường dẫn tới nơi cài đặt Python)

2. Bước 2: Cài đặt Robot-Framework ( bắt buộc )

 • Cài đặt các thành phần của python.
 • Mở trang web: https://pypi.python.org/pypi/setuptools Kéo xuống cuối trang để tìm file cài đặt.
 • Chọn file thứ 3, tải về giải nén ra.
 • Click double vào file setup.py để cài đặt. (Chạy ra cửa sổ cmd, cài rất nhanh).
 • Sau khi cài xong thì mở cửa sổ cmd bằng tài khoản admin (Chú ý phải dùng tài khoản này). Đối với win 7 thì các bạn window sau đó đánh cmd, thấy cmd thì chọn chuột phải vào và chọn run as administrator. Tại đây chúng ta đánh lệnh cd C:\Python27\Scripts rồi nhấn enter. Sau đó chúng ta đánh lệnh easy_install pip rồi enter. Cài thành công.
 • Cài đặt Wxpython.
 • Cài đặt Robot framework.
 • Tại cửa sổ cmd vừa xong đánh lệnh pip install robotframework rồi enter cho cài đăt.
 • Cài đặt Robot Framework IDE. Tại cửa sổ cmd đánh lệnh pip install robotframework-ride rồi enter.
 • Cài đặt Selenium2Library Tại cửa sổ cmd đánh lệnh pip install robotframework-selenium2library rồi enter.
 • Cài DatabaseLibrary. Tại cửa sổ cmd đánh lệnh pip install robotframework-DatabaseLibrary rồi enter.

3. Bước 3: Chạy Tool để test

 • Click window rồi đánh search ride.py rồi chọn click vào file này. Nếu lên cửa sổ IDE là cài đặt thành công.

Chúc các bạn thành công ^^


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.