+2

How to debug in IDE PhpStorm ?

Làm thế nào để debug trên phpstorm?

Khi mới bắt đầu code php với zf2 trên phpstorm, mình tự hỏi làm thế nào debug được như java mà chúng ta thường làm, sau một hồi hỏi han giáo sư Google, mình thấy khá nhiều cách, với người bắt đầu có thể làm cho loạn hoặc khó tìm được cách tiếp cận đúng ngay, để rút ngắn thời gian của các bạn mới bắt đầu, mình xin chia sẻ cách mình đã làm thành công như sau :

  • Step 1 : Thêm Extension Xdebug helper vào trình duyệt của bạn.
  • Step 2 : Chọn
  • Step 2 :
  • Step 3 :
  • Step 4 : Click
  • Step 5 :
  • Step 6 : Click chuột phải chọn Manage Extensions
  • Click vào icon extension chọn debug
  • => Yep! Done, đến đây các bạn đặt breakpoint trong IDE rồi debug thôi, chúc các bạn thành công!

All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.