0

Học Test song song trong 5 phút

http://www.guru99.com/parallel-testing.html

Test song song là gì?

Test song song là một thử nghiệm nhiều ứng dụng hoặc nhiều thành phần phụ của một ứng dụng cùng lúc để giảm thời gian. Khi bất kỳ tổ chức đang chuyển đổi từ hệ thống cũ sang hệ thống mới, dữ liệu là một phần rất quan trọng và việc chuyển dữ liệu này là một quá trình phức tạp. Trong kiểm thử phần mềm, kiểm tra khả năng tương thích của hệ thống mới với hệ thống cũ được thực hiện thông qua "test song song."

Trong test song song, tester chạy hai phiên bản khác nhau của phần mềm đồng thời với cùng một đầu vào. Mục đích để tìm hiểu xem hệ thống cũ và hệ thống mới hoạt động giống nhau hay khác nhau. Nó đảm bảo rằng hệ thống mới có đủ khả năng để chạy các phần mềm một cách hiệu quả.

Hình ảnh dưới đây cho thấy việc thử nghiệm song song.

Tại sao cần test song song?

Test song song được thực hiện vì những lý do sau đây:

 • Để đảm bảo các phiên bản mới của ứng dụng thực hiện một cách chính xác
 • Để đảm bảo sự nhất quán giữa phiên bản mới và cũ
 • Để kiểm tra xem các định dạng dữ liệu giữa hai phiên bản có thay đổi gì không
 • Để kiểm tra tính toàn vẹn của ứng dụng mới Ví dụ: 3 tháng trước người dùng đang đang sử dụng phiên bản 1.0 của một ứng dụng và hiện tại đang sử dụng một phiên bản mới hơn của một ứng dụng là phiên bản 1.1.

Trong trường hợp này, tester cần thực hiện việc test song song, để đánh giá rằng dữ liệu được chuyển thành công. Ngoài ra để kiểm tra xem những thay đổi trong phiên bản mới không ảnh hưởng đến chức năng hệ thống. Tester phải test các trường hợp để đảm bảo rằng những thay đổi được thực hiện đúng cách, và người sử dụng là nhận được kết quả mong muốn theo yêu cầu.

Khi nào cần thực hiện Test song song?

Test song song có thể được sử dụng rộng rãi khi:

 • Công ty chuyển từ hệ thống cũ sang hệ thống mới
 • Đồng bộ dữ liệu được thực hiện trên hai hệ thống
 • Xác nhập dữ liệu từ một hệ thống sang hệ thống khác
 • Tất cả các kết quả đầu ra cần được xác định là chính xác. (Ví dụ như trong lĩnh vực tài chính, lĩnh vực bảo hiểm thì việc tính toán là một chức năng quan trọng của hệ thống, nên cần đảm bảo đầu ra phải chính xác)

Chiến lược thực hiện test song song

Để thực hiện test song song, bạn có thể tạo ra một vài dự án mà sẽ kiểm tra một phần khác nhau của ứng dụng (Slave Projects) và một Master Project mà sẽ chạy các dự án nhỏ này. Test song song có 2 tiêu chí sau:

 • Tiêu chí "Bắt đầu" Tiêu chí "bắt đầu" định nghĩa các nhiệm vụ mà các nhiệm vụ đó phải được thỏa mãn trước khi thực hiện test song song.

 • Tiêu chí "Kết thúc" Tiêu chí "Kết thúc" định nghĩa các kết luận khi test song song kết thúc.

Trước khi thực hiện test song song có vài điều kiện tiên quyết mà đã được thỏa mãn.

 • Test song song không thể bắt đầu khi môi trường chưa cài đặt xong
 • Tất cả các pre-condition và các scenario cần được xác định đầu tiên
 • Dữ liệu cũ và dữ liệu mới phải được chuyển đổi thành công
 • Test song song được coi là không chưa hoàn thành cho đến khi tất cả các tiêu chuẩn "kết thúc" chưa được thỏa mãn

Sau đây là các bước thực hiện Test song song:

Bước 1 : Khởi động hệ thống cũ chống lại hệ thống mới được phát triển

Bước 2 : Hiểu sự khác nhau giữa hai hệ thống

Bước 3 : Thực hiện các testcase trên 2 hệ thống sử dụng cùng một đầu vào

Bước 4 : Đo lường đầu ra của hệ thống mới được phát triển so với hệ thống cũ

Bước 5 : Báo cáo nguyên nhân gây ra lỗi nếu tìm thấy

Thực hành

Dưới đây là vài lời khuyên và thủ thuậtcho việc thực hiện test song song: 1. Các vùng thường bị lỗi khi test song song * Logic thay đổi * Luồng hoạt động thay đổi * Các chức năng chính thay đổi

** 2. Bắt buộc phải test bao nhiêu vòng ** Số các round test này tùy thuộc vào độ phức tạp của các Module.

** 3. Các lỗi thường gặp ** * Lỗi ở "đầu vào" * Lỗi do hệ thống cũ * Lỗi do giải thích và chấp nhận khác nhau * Lỗi không mong muốn) (unexpected error)

Thách thức

 • Kiến thức về sản phẩm hoàn chỉnh là bắt buộc.
 • Mọi kết quả đầu ra đều phải phải được test
 • Cần tập trung vào dữ liệu đầu vào

Tài liệu tham khảo

http://www.guru99.com/parallel-testing.html


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.