0

Học python - P1

Nội dung trong bài có tham khảo từ các giáo trình:

  • Head First Ruby Nov
  • Learning Python, 5th Edition
  • Python co ban
  • Think Python - 2nd

1. Giới thiệu về python:

Python là một ngôn ngữ lập trình bậc cao được sử dụng rộng rãi. Ban đầu được phát triển chủ yếu vào khả năng đọc code và giúp lập trình viên hạn chế được các dòng code. Các phiên bản hiện tại của Python gồm có version 2.x và 3.x, trong đó phiên bản 2.x ổn định nhất tuy nhiên đã ngừng được phát triển mà thay vào đó là phiên bản 3.x.

2. Chạy chương trình Python:

Để chạy được các script Python, đầu tiên mình cần cài đặt chương trình Python, mặc định chương trình Python được cài đặt trên Mac OS và Linux, còn trên window thì mình cần cài đặt chương trình thông dịch Python theo link sau: https://www.python.org/downloads/release/python-364/

Ngoài ra các bạn có thể chạy python bằng một số website online: https://www.python.org/shell/

3. Chạy thử chương trình đầu tiên:

Mình sẽ bắt đầu với chương trình nhỏ mà có trong hầu như mọi giáo trình 😄 đó là "Hello World". Ở trên Python thì cú pháp khá là ngắn gọn:

print ('Hello World !')

Kết quả sẽ hiện ra như sau:

4. Toán tử:

a. Phép tính:

Cũng như các ngôn ngữ lập trình khác, Python hỗ trợ các phép tính như cộng, trừ, nhân, chia, ngoài ra còn có cả số mũ :

b. Dấu quan hệ:

Python hỗ trợ các dấu quan hệ như: dấu lớn hơn, nhỏ hơn, dấu bằng ...

c. Toán tử logic

Python hỗ trợ các toán tử logic sau:

  • AND: Phép Và. Nếu cả hai điều kiện là true thì kết quả sẽ là true

  • OR: Phép Hoặc. Nếu một trong hai điều kiện là true thì kết quả là true

  • NOT: Phép phủ định. Được sử dụng để đảo ngược trạng thái logic của toán hạng

5. Giá trị:

Giá trị là một trong những thứ cơ bản nhất trong lập trình, ví dụ như: chữ cái hoặc chữ số. một số các loại giá trị hay gặp là: số nguyên, số thực dấu phẩy động và chuỗi ký tự Trong python cung cấp cả cách kiểm tra loại giá trị

ở đây có chút phân biệt về cách sử dụng dấu chấm và dấu phẩy trong giá trị: ví dụ với một số quá lớn như 1000000 thì ta cần gõ 1,000,000 , còn với số thực dấu phẩy thì phải sử dụng dấu chấm ( 3.14 ).

Ngôn ngữ:

Thường thì sẽ có 2 loại ngôn ngữ là: ngôn ngữ hình thức và ngôn ngữ tự nhiên. Ngôn ngữ tự nhiên chính là ngôn ngữ chúng ta sử dụng hàng ngày như: tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Nhật ... Còn ngôn ngữ hình thức là ngôn ngữ được con người tạo ra cho ứng dụng cụ thể, ví dụ như: các ký hiệu toán học là một dạng của ngôn ngữ hình thức và ngôn ngữ này phải theo quy tắc và cấu trúc chính xác.


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.