+2

Học các công nghệ mới ngay trong trình duyệt của bạn

Mình muốn giới thiệu cho các bạn một website cho phép chúng ta học và thực thành các công nghệ mới ngay trên trình duyệt web. Điều đó có nghĩa là chúng ta sẽ không phải setup hệ thống để test trên máy tính chúng ta, tại đây họ đã setup cho chúng ta toàn bộ rồi. Đặc biệt tất cả đều free!!! Trang chủ: https://www.katacoda.com/

Note: Các bạn hãy tham gia group để cùng nhau trao đổi nhé https://www.facebook.com/groups/techtalkvn


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.