Hình ảnh trực quan về thuật toán Decision Tree - Cây quyết định

Trong Machine Learning có rất nhiều thuật toán và cách dễ hiểu từng thuật toán là thông qua hình ảnh trực quan. Hôm nay mình gửi tặng bạn một số hình ảnh liên quan đến thuật toán Decision Tree - Cây quyết định nha (hình mình lượm trên Internet) Có thể đọc thêm định nghĩa tại: https://en.wikipedia.org/wiki/Decision_tree)

All Rights Reserved