[ Help ] cách xử lý "tag" trong website asp.net MVC

Hi mọi người, mình mới học lập trình nhiều thứ còn bở ngỡ, nay có thắc mắc nhờ mọi người giúp dùm, em cảm ơn.

Vi dụ như upload clip ở youtube.com thì ở phần tag tag.PNG

Như hình em chụp,

  1. Thì không biết ở trong Cơ sở dữ liệu mình sẽ tạo các "Bảng" như thê nào để lưu tag cho mỗi tin, và khi tag đó bị trùng lập giữ các tin sau nữa,....
  2. Phần code mình xử lý ở phía trên để người dùng gõ, sau khi , thì ra 1 tag mới, và khi mình lưu nó xuống cơ sở dữ liệu như thế nào ạ

Em đang viết web bằng asp.net MVC4.

Em thắc rồi mắc hoài chưa giải quyết đc, nhờ mọi người giúp dùm, em cảm ơn.


All Rights Reserved