+3

Hành trình nâng cấp version từ Rails 4 đến Rails 6

Lời mở đầu

Chào mọi người, ở bài viết này mình xin được chia sẻ về một số điểm khá quan trọng trong quá trình nâng cấp version Rails 4 lên Rails 6 mà mình đã rất may mắn khi được trực tiếp làm và một số điểm bổ sung tham khảo từ các tài liệu.

Đây là một trải nghiệm rất tích cực cho bản thân mình và mình cũng rút ra được nhiều điều từ đây. Đặc biệt là rèn luyện tính kiên trì và không nghĩ đến chuyện từ bỏ !!! :v

Và trước khi bước vào nội dung chính, mình muốn note lại một điều là "Nếu bạn có ý định nâng cấp version cho Rails thì hãy kiểm soát version ngay trước đó một cách tốt nhất có thể, hay nói cách khác là nên nâng version mới khi bạn đang sử dụng version ngay trước đó của nó :v"

I. Update từ Rails 4.2 lên 5.0

1. Application code

a. ActiveRecord

ActiveRecord kế thừa từ ApplicationRecord, vì vậy trong các file model bạn nên create như sau

class ApplicationRecord < ActiveRecord::Base
		self.abstract_class	= true
end

Và sau đó cập nhật tất cả các model để kế thừa từ ApplicationRecord. Lớp duy nhất kế thừa từ ActiveRecord::Base sẽ là ApplicationRecord

Với associations belongs_to được tạo mặc định trong model, có nghĩa là nếu liên kết không tồn tại cho model khi lưu, một lỗi sẽ được kích hoạt. Sử dụng option: true để tránh gặp lỗi này belongs_to :user, optional: true

b. Controllers

Khi mình thực hiện các thao tác nâng cấp cho Controllers đã gặp phải một vấn đề liên quan đến Parameters như sau: từ Rails 5 trở đi thì ActionController::Parameters không kế thừa Hash, điều này tương đương với việc các params ở Rails 5 trở đi sẽ không sử dụng được các method như fetch, slice, except,...

Example lỗi:

NoMethodError - undefined method `exclude?' for #<ActionController::Parameters:0x00005626cd391508>:
  app/controllers/admin/manager_items_controller.rb:145:in `block (2 levels) in create_event_items'

ActionController::UnfilteredParameters - unable to convert unpermitted parameters to hash

Cần permit các params muốn sử dụng các method của Hash hoặc sử dụng to_unsafe_h để convert sang HashWithIndifferentAccess. Thử tưởng tượng số chỗ sử dụng params trong hệ thống của bạn là rất nhiều thì bạn sẽ phải vã mồ hôi khi biết nâng lên Rails 5 sẽ như thế này :v vì độ ảnh hưởng của nó là gần như cả hệ thống !!!

2. Testing

Ở Rails 5.0, điểm thay đổi của Rspec (Unit Test) có thể kể đến method assigns, method này đã được đưa vào gem rails-controller-testing. Nếu muốn sử dụng bạn cần thêm vào Gemfile gem 'rails-controller-testing'

II. Update từ Rails 5.0 lên 5.1

1. Application code

a. ActiveRecord

Ở Rails 5.1 có một sự thay đổi khá quan trọng trong ActiveRecord mà mình gặp phải đó là ActiveRecord::Base#uniq đã không còn được sử dụng và được thay thế bởi distinct.

Ngoài ra, còn có một số thay đổi khác như: raise_in_transactional_callbacks hiện đã bị xóa và use_transactional_fixenses được thay thế bởi use_transactional_tests

b. Controllers

Trước 5.1, điều kiện trong filters có thể được gọi qua "string", còn ở Rails 5.1 nó được gọi qua "symbol" Before:

before_action :authenticate_user!, unless: 'has_project_guest_id'

After:

before_action :authenticate_user!, unless: :has_project_guest_id

Tất cả các method *_filter bây giờ sẽ chuyển sang gọi qua *_action.

Ví dụ

Before:

skip_before_filter :authenticate_user!
before_filter :authenticate_user!
after_filter :do_something

After:

skip_before_action :authenticate_user!
before_action :authenticate_user!
after_action :do_something

2. Testing

Với Rspec ở version 5.1 có một điểm lưu ý rất quan trọng về params key. Rails 5.1 hỗ trợ cho việc truyền tham số mà không cần sử dụng keyword arguments.

Before:

expect { post :create, params }.to change(Project, :count).by(1)

After:

expect { post :create, params: params }.to change(Project, :count).by(1)

III. Update từ Rails 5.1 lên 5.2

Application code

a. ActiveRecord

Ở rails 5.2, ActiveRecord::Dirty có một số thay đổi đáng chú ý. Có một số cảnh báo liên quan đến các thay đổi API khi chạy rails 5.1. Hầu hết trong số đó là thay đổi action.

b. Controllers

Khi mình kiểm tra một số lỗi liên quan đến dữ liệu kiểu DateTime không sử dụng được trong một số hàm như year(), date(),... as_json ở version cũ khi convert một dữ liệu thì sẽ không phân loại kiểu dữ liệu DateTime nên bản cũ vẫn sử dụng được.

Như vậy, với các bản rails 5 hay rails 6 thì việc phân loại dữ liệu đã được rõ ràng hơn, tức là as_json giờ sẽ trả về kiểu dữ liệu string cho DateTime khi convert.

Một lỗi khác về to_josnas_json là undefined methods khi tham số only hoặc method chứa method/attribute không thuộc object hiện tại, do đó cần bỏ những method thừa này ra khỏi tham số của as_json. Nếu gặp trường hợp này thì cần khai báo riêng các tham số với các method riêng sử dụng cho từng phần chứ không nên gọi chung các method cho 1 tham số.

c.Active Storage

Mình có tìm được một lỗi liên quan đến thẻ image_tag như sau

ActionView::Template::Error: Can't resolve image into URL: undefined method `to_model' for #

Nguyên nhân là do đối tượng thuộc ImageUploader của gem carrier wave khi sử dụng với image_tag thì image_tag nhận vào một object chứ ko phải string

Để giải quyết vấn đề này mình có 1 solution an toàn tránh tăng phạm vi ảnh hưởng như sau

chuyển result từ ImageUploader thành string như sau "#{object}"
nếu object không phải class ImageUploader thì vẫn sẽ chuyển về string

IV. Update từ Rails 5.2 lên 6.0

Một số loại bỏ của Rails 6

  • Một số loại bỏ của Rails 6 bao gồm: after_bundle, capify!, config.secret_token
  • Trong Action Pack loại bỏ fragment_cache_key và thay bằng combined_fragment_cache_key
  • Trong ActionDispatch::TestResponse có một số thay đổi như #success? thay bằng #successful?, #missing? thay bằng #not_found?, error? thay bằng #server_error?
  • Action View loại bỏ image_alt , RecordTagHelper thay bằng gem record_tag_helper
  • Active Record loại bỏ #set_stat từ transaction của object, #supports_statement_cache? của database adapters, "sum, count" khi làm việc với column
  • Loại bỏ ActiveRecord::Migrator.migrations_path= , expand_hash_conditions_for_aggregates

Trên đây là một phần nhỏ trong quá trình nâng version Rails 6 mà mình cùng team đã thực hiện, cảm ơn các bạn đã theo dõi, xin chào và hẹn gặp lại ^^!

Nguồn tham khảo: một số trích dẫn từ cuốn The Complete Guide To Upgrade Rails

https://stackoverflow.com/questions/53883893/cant-resolve-image-into-url-undefined-method-to-model

https://github.com/rails-api/active_model_serializers/issues/1851

https://stackoverflow.com/questions/46029084/rails-unable-to-convert-unpermitted-parameters-to-hash


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.