+15

Hạn chế reflow trên trình duyệt

Trong xu hướng hiện nay, các website động đang được ưa chuộng rất nhiều. Tức là người dùng có thể thao tác trên đó thay vì chỉ là nhận về thông tin là các dòng text đơn thuần như trước kia.

Các lập trình viên cũng rất cố gắng tạo ra những giao diện bắt mắt, dễ dàng sử dụng trong những thao tác đối với người dùng. Ví dụ như một vài trang thay vì liệt kê ra các đầu việc bằng text khô khan thì họ tạo ra những giao diện kéo thả cho người dùng. Hệt như việc họ dùng các công cụ ngoài đời thực - Trello là một ví dụ điển hình.

Tuy nhiên để tạo ra các thay đổi đó, lập trình viên thường thao tác thay đổi DOM rất nhiều, trình duyệt liên tục phải Reflow để tính toán lại kích thướcbố trí lại vị trí. Việc hiểu biết về reflow sẽ giúp tối ưu lại quá trình render một trang website tới người dùng sao cho mượt mà hơn.

1. Reflow

Để tìm hiểu reflow là gì chúng ta sẽ cùng theo dõi ví dụ sau: Điều gì sẽ xảy ra khi bạn cố gắng thay đổi chiều cao của một thẻ element.

Việc thay đổi chiều cao của element không ảnh hưởng đến cấu trúc của cây DOM. Tuy nhiên cần phải tính toán lại kích thước của nó.

Sau quá trình tính toán lại chiều cao. Các process tiếp theo như repaint mới được thực hiện trước khi hiện thị ra trình duyệt.

Vậy reflow là gì ?

Reflow là tập hợp nhiều tiến trình mà trình duyệt tính toán lại kích thước và bố trí lại vị trí của các elements trên web page.

2. Tại sao phải hạn chế reflow ?

Tuy nhiên vì quá trình reflow diễn ra một cách đồng bộ, tức là khi reflow chưa chạy xong. Thì các quá trình khác cứ chờ ở đấy. Vì vậy cần phải hạn chế tối thiểu reflow để quá trình hiện thị trên webpage sẽ diễn ra nhanh chóng hơn.

Trong thực tế có rất nhiều trường hợp reflow quá lâu dẫn tới việc crash tab.

Sau đây là một số hạn chế mà reflow mang đến:

Dưới đây là các sự kiện dẫn tới việc kích hoạt quá trình reflow.

Getting box metrics

 • elem.offsetLeft, elem.offsetTop, elem.offsetWidth, elem.offsetHeight, elem.offsetParent
 • elem.clientLeft, elem.clientTop, elem.clientWidth, elem.clientHeight *elem.getClientRects(), elem.getBoundingClientRect()

Scroll stuff

 • elem.scrollBy(), elem.scrollTo()
 • elem.scrollIntoView(), elem.scrollIntoViewIfNeeded()
 • elem.scrollWidth, elem.scrollHeight
 • elem.scrollLeft, elem.scrollTop also

Setting focus

 • elem.focus()

Getting window dimensions

 • window.scrollX, window.scrollY
 • window.innerHeight, window.innerWidth
 • window.visualViewport.height / width / offsetTop / offsetLeft

document

 • document.scrollingElement
 • document.elementFromPoint

Mouse events: Reading offset data

 • mouseEvt.layerX, mouseEvt.layerY, mouseEvt.offsetX, mouseEvt.offsetY

Forms: Setting selection + focus

 • inputElem.focus()
 • inputElem.select(), textareaElem.select()

....

Tham khảo thêm tại: What forces layout / reflow

3. Hạn chế bằng cách nào

Như phần đầu chúng ta đã nói, việc phải thay đổi các element để tạo ra một trang website sinh động là điều quan trọng trong thời đại hiện nay.

Vì vậy, trong quá trình thay đổi giao diện hay can thiệp vào thuộc tính của các element càng hạn chế reflow càng tốt.

Hạn chế tối thiểu triggers reflow khi can thiệp vào các thuộc tính của elements

3.1 Thay đổi hàng loạt

Kĩ thuật đầu tiên ở đây là khi thay đổi hàng loạt các element, hãy xoá chúng khỏi DOM, sau đó tiến thành thay đổi thuộc tính rồi thêm lại vào DOM.

Ví dụ như sau

var element = document.getElementById('example-element');
var parentElement = element.parentElement;
var removedElement = parentElement.removeChild(element); // triggers reflow
removedElement.style.opacity = '0.5';
removedElement.style.padding = '20px 10px';
removedElement.style.width = '200px';
parentElement.appendChild(removedElement); // triggers reflow

Ở đây nếu không xoá phần tử parentElement chúng ta sẽ mất thêm 3 lần reflow cho việc style lại opacity, padding, width.

Nhưng do chúng ta đã xoá chúng sau đó mới tiến hành style nên đã tiết kiệm được quá trình reflow.

Lưu ý là cách này trong thực tế đã phải kích hoạt reflow 2 lần nên tuỳ thuộc vào độ phức tạp của trong quá trình xử lí xem có nên lựa chọn không, nếu bạn chỉ phải thay đổi 1 thuộc tính padding thôi(tức là chỉ tốn 1 trigger reflow) thì không tội gì phải xử lí xoá element rồi thêm lại

Thêm nữa bạn cũng nên nhóm các câu đọc, ghi DOM vào với nhau. Tránh việc đọc ghi rời rạc.

// Tối ưu

var w = element.clientWidth + 50;
var w2 = element.clientWidth + 100;

element.style.width = w + 'px';
element.style.width = w2 + 'px';

// Chưa tối ưu

var w = element.clientWidth + 50;
element.style.width = w + 'px';
var w2 = element.clientWidth + 50;
element.style.width = w2 + 'px';

3.2 Tránh reflow trong vòng lặp

Check các vòng lặp trong code của bạn để đảm bảo rằng các trigger reflow như element.offsetWidth để ngoài vòng lặp bằng các sử dụng chúng như một biến.

Chưa tối ưu

var list = document.getElementById('list');
var listItems = Array.from(list.children);

for (var i = 0; i < listItems.length; i++) {
 var listParentHeight = list.parentElement.offsetHeight; // Lặp lại reflow
 listItems[i].style.marginTop = Math.floor( listParentHeight / listItems.length - 10) + 'px'; 
}

Tối ưu

var list = document.getElementById('list');
var listItems = Array.from(list.children);
var listParentHeight = list.parentElement.offsetHeight; // Đặt ngoài vòng lặp 
for (var i = 0; i < listItems.length; i++) {
 listItems[i].style.marginTop = Math.floor( listParentHeight / listItems.length - 10) + 'px'; 
}

3.3 Sử dụng visibility thay thế display

Trong một vài trường hợp cần ẩn/hiện các element thì nên dùng thuộc tính visibility: hiddenvisibility: visible thay thế cho display: nonedisplay: block.

Khi sử dụng visibility: hidden để ẩn, element vẫn chiếm không gian trong cấu trúc của cây DOM. Tức là việc thay đổi kích thước element sẽ không diễn ra như việc sử dụng thuộc tính display.

Vì vậy trong các trường hợp không phải loại bỏ element khỏi DOM. Hãy sử dụng visibility: hiddenđể tránh trigger reflow

3.4 Sử dụng cssText để style

Trong một số trường hợp phải thay đổi style của các element. Hãy cố gắng thực hiện chúng trong một lần duy nhất. cssText có thể giúp bạn trong việc này. Tạo ra sự thay đổi của nhiều thuộc tính trong một triggers reflow.

Chưa tối ưu

element.style.left = left; // triggers reflow
element.style.top = top; // triggers reflow

Tối ưu

element.style.cssText += "left: " + left + "px; top: " + top + "px;"; // triggers reflow once

4. Tổng kết

Trên đây mình đã giới thiệu một số phương pháp để hạn chế triggers reflowmà vẫn đạt được mục đích là thay đổi giao diện. Ngoài ra còn một số phương pháp khác như

 • Giảm thiểu các rule về CSS, loại bỏ chúng khi không cần thiết.
 • Giảm độ sâu của cây DOM, Tránh sự thay đổi của node cha kéo theo hàng loạt sự thay đổi của node con.
 • Sử dụng flex box
 • Sử dụng textContent thay vì innerText.

Tham khảo:

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết, nếu thấy hữu ích đừng quên upvote cho mình nhé. Hẹn mọi người ở những bài tiếp theo.

Đọc những bài viết khác của tác giả: Chillwithsu.com


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.