+1

Giúp tìm Dịch Vụ Lưu trữ Dữ Liệu Lớn, Hỗ Trợ Nhiều Chức năng Share

Mình đang mở một dịch vụ chia sẽ file, file thì mình đã có, mình đang cần tìm một dịch vụ nào hỗ trợ chia sẻ nhiều chức năng. có hàm API để thao tác từ xa. Các chức năng cơ bản như chia sẻ một đối tượng đc xác định trước và họ có thể download nó, chia sẻ theo ip.v.v.

Mình cảm ơn


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.