0

GIỚI THIỆU VỀ MY PAGE TẠI VIBLO

Trong bài viết này mình sẽ giới thiệu chi tiết về các nội dung có trong My Page của Viblo. Mình xin phép lấy ví dụ về My page của Takuya Okazaki.

Dưới đây là link bài viết tiếng Nhât: https://viblo.asia/Takuya.Okazaki/posts/mPjxMeLER4YL

MỘT PROFILE CƠ BẢN

ảnh 1.png

Trên đây là ví dụ về một profile cơ bản. Tại đó có đăng những thông tin cơ bản như username, ảnh profile, chức vụ, nơi công tác. ( Về phương pháp setup profile mình sẽ giới thiệu trong thời gian gần nhất )

KHÁI QUÁT

Ảnh 2.png

Tại khu vực khoanh ở trên, bạn có thể check được số lượng category đang follow, số lượng user đang follow, và số bài viết bạn đã đăng.

SKILL

Ảnh 3.png

Tại khu vực khoanh ở trên sẽ hiển thị xem mình có những kỹ năng gì ví dụ như mình đã học, sử dụng ngôn ngữ nào trong bao lâu. (Mình sẽ giới thiệu về cách thức setup skill trong thời gian tới).

POSTS

Ảnh 4.png

Khi ấn vào tag Posts, bạn có thể xem lại những bài viết mà bản thân đã đăng trên Viblo.

MY CLIPS

Ảnh 5.png

Tại tag này, hiển thị những bài viết mà mình đã clip. Nếu muốn tìm hiểu về tính năng Clip, xin mời bạn đọc bài viết sau https://viblo.asia/Cherry/posts/73KbvZ7QRmWB

DRAFTS

Ảnh 6.png

Tại tag này sẽ hiển thị những bài viết mình đang viết dở dang. Các bạn nhớ nhé nếu cứ để draft mãi thì sẽ rất lãng phí công sức mình viết nên hãy cố gắng hoàn thành và publish nhé.

FOLLOWERS

Ảnh 7.png

Tại đây hiển thị danh sách những user đang follow bạn.

FOLLOWING USERS

Ảnh 8.png

Tại đây hiển thị danh sách những user mà bạn đang follow.

FOLLOWING CATEGORIES

Ảnh 9.png

Tại đây hiển thị danh sách các tag (cateogry) mà bạn đang follow. Xin mời bạn đọc bài viết sau để tìm hiểu về tính năng tag https://viblo.asia/Cherry/posts/KE7bGoLdv5e2

Mọi người hãy thử tạo dựng và tận dụng hiệu quả My Page của bản thân nhé.

(dance6)


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.