+4

Giới Thiệu Về JSON Web Token (JWT)

1. Giới thiệu

JSON Web Token (JWT) là một chuẩn mở (RFC 7519) được sử dụng để chia sẻ thông tin an toàn giữa các bên dưới dạng một đối tượng JSON. Thông tin trong JWT có thể được xác minh và tin cậy vì nó được ký số, có thể bằng thuật toán HMAC hoặc bằng một cặp khóa công khai/tư nhân sử dụng RSA hoặc ECDSA. JWT thường được sử dụng trong các ứng dụng web để xác thực người dùng, quản lý phiên làm việc, và trao đổi thông tin giữa các dịch vụ khác nhau.

2. Các thành phần của JWT

Cấu trúc của một JWT gồm ba phần chính: Header (phần tiêu đề), Payload (phần tải dữ liệu), và Signature (chữ ký). Header chứa thông tin về thuật toán ký và kiểu token. Payload chứa các tuyên bố (claims), là các thông tin về người dùng hoặc các dữ liệu khác. Signature được tạo ra bằng cách kết hợp header, payload và một khóa bí mật hoặc một khóa riêng tư để đảm bảo tính toàn vẹn và xác thực của token.

Điểm mạnh của JWT là tính nhỏ gọn và hiệu quả, giúp nó dễ dàng được truyền tải qua URL, trong các tham số của POST hoặc trong HTTP header. Ngoài ra, JWT không yêu cầu lưu trữ trạng thái ở phía máy chủ, làm cho việc mở rộng ứng dụng trở nên đơn giản hơn. Tuy nhiên, do thông tin trong payload không được mã hóa mà chỉ được ký, các dữ liệu nhạy cảm không nên được lưu trữ trực tiếp trong JWT.

3. Sử dụng JWT

Để tạo JSON Web Token (JWT) từ phía máy chủ, bạn cần thực hiện các bước sau đây. Giả sử bạn đang sử dụng Node.js với thư viện jsonwebtoken, đây là các bước cụ thể:

Bước 1: Cài đặt thư viện jsonwebtoken

Bước 2: Tạo JWT

Lưu ý:

  • Bảo mật: Luôn giữ khóa bí mật an toàn. Không nên lưu trữ thông tin nhạy cảm trực tiếp trong payload của JWT vì payload có thể được giải mã bởi bất kỳ ai có token.
  • Thời gian hết hạn: Đặt thời gian hết hạn phù hợp để giảm thiểu rủi ro bảo mật nếu token bị đánh cắp.

Một phút quảng cáo

Nếu bạn là một dân IT có đam mê ẩm thực và muốn tìm kiếm một nhà hàng sang trọng với những món ăn ngon mới lại cùng giá cả hợp lý thì đừng quên ghé Bếp UIT. Đặc biệt món phở bò kobe vừa được ra mắt để phục vụ thực khách và đang là món ăn hot của nhà hàng. Bếp UIT - let us cook sẽ không để bạn thất vọng, trải nghiệm ngay nhé!


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.