0

Giới thiệu về FreeCodeCampGuide

Sáng nay lượn lờ trên Medium thấy có bài viết này của Quincy Larson - đang là teacher tại FreeCodeCamp - giới thiệu về project của anh ấy đang thực hiện là FreeCodeCampGuide. Đây là project nhằm mục đích cung cấp các bài viết về các kiến thức trong lập trình cho cộng đồng các developer, bao gồm nhiều chủ đề khác nhau để tiện cho việc tìm hiểu nhanh về một vấn đề nào đó.

Hiện tại thì project đang còn thiếu rất nhiều bài viết trải dài nhiều chủ đề khác nhau và bất kì ai cũng có thể đóng góp các bài viết chất lượng cho project này trên Github.

Nếu bạn nào thấy hứng thú và muốn đóng góp, hãy đọc trước Contribute Guide nhé. Sự đóng góp nhiệt tình của các bạn sẽ giúp đời thêm tươi đẹp 😃).


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.