0

Giới thiệu về debug

BUG là gì?

  • Bugs là các con bọ, bọ này ám chỉ các lỗi xảy ra trong logic, hay bất kỳ vấn đề gì gây ra việc làm cho ứng dụng không thực thi được hoặc thực thi sai.

  • Bugs luôn tiềm ẩn ở mọi nơi, và ta không thể lường trước được mọi tình huống có thể xảy ra mà chỉ có thể cố gắng làm giảm nó đến mức thấp nhất có thể tùy vào khả năng của ta tại thời điểm phát triển và bảo trì ứng dụng.

DEBUG là gì?

  • Debug là quá trình tìm kiếm ra lỗi hay nguyên nhân gây ra lỗi (bug ở đâu) để có hướng sửa lỗi (fix bug).

  • Programmers chính là các công cụ sinh ra Bugs nhiều nhất vì họ lập trình. Và chính vì vậy, công cụ tốt nhất để gỡ bỏ bớt Bugs cũng chính là các Programmers

alt

Mục đích của việc debug

  • Mục đích của Debug không chỉ là để loại bỏ lỗi (error) khỏi chương trình mà quan trọng hơn còn để giúp lập trình viên hiểu rõ hơn sự thực thi của chương trình. Một lập trình viên không có khả năng Debug hiệu quả thì cũng giống như bị mù vậy.

Các phương pháp debug

  • Debugging Tool – dùng công cụ để Debug – là phương pháp Debug đi sâu vào source code nhất. Thường thì chúng ta gọi những Debugging Tool này là Debugger. Những Debugger phần mềm thông dụng là Microsoft Visual Studio Debugger , GNU Debugger . Ngoài ra còn có những Debugger phần cứng được thiết kế kèm cho các hệ thống nhúng (Embedded System) bởi các thiết kế nhúng không phải là những thiết kế mang tính mục đích chung (General-purpose) mà thường được thiết kế trên các platform riêng biệt phục vụ các ứng ứng dụng riêng biệt nên cũng cần những Debugger đặc thù đi kèm.

  • Printlining: đơn giản là bạn thêm vào source code của bạn những dòng lệnh để in ra những thông tin mà bạn cần theo dõi trong quá trình thực thi. Chẳng hạn nếu bạn dùng Arduino IDE thì bạn sẽ không có Debugger và cách Debug phù hợp nhất là bạn dùng Serial.print().

  • Logging: tạo ra một biểu mẫu để ghi (log) lại những thông tin sau khi chương trình thực thi. Phân tích nguyên nhân lỗi dựa trên những thông tin này.

  • Ngoài ra thì còn một phương pháp mà cá nhân mình cho là rất hiệu quả đó là phương pháp - Nhờ người khác debug - là việc bạn vác đoạn code ra nhờ người có kinh nghiệm hơn debug dùm.

Chia sẻ cá nhân

Là lập trình viên thì việc gặp phải bug chắc chắn là không bao giờ tránh khỏi. Vì thế đừng cảm thấy sợ khi gặp bug mà hãy vui vẻ nghiền ngẫm nó.


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.