+2

Giới Thiệu thư viện Fabric phần 1 (Crashlytics)

1.Giới thiệu:</br> Lỗi crash-app là lỗi nghiêm trọng trong các app di động.Mặc dù đã test rất kỹ nhưng khi release ra thị trường vẫn xảy ra crash trong một số trường hợp.Khi đó developer không thể control được trên tất cả người dùng và vì app crash nên người dùng cũng không thể feedback lại qua app.Để thống kê đầy đủ được những trường hợp app crash thì Crashlytics là một giải pháp tốt.

2.Cài đặt:</br> Crashlytics được tích hợp trong fabric sdk nên trước tiên bạn cần lập tài khoản và cài đặt Fabric tùy theo IDE mà bạn sử dụng (Xcode,AndroidStudio...) https://www.fabric.io thực hiện đăng nhập chọn project và cài đặt Crashlytics Screen Shot 2015-11-27 at 23.12.37.png sau khi cài đặt thành công thực hiện đăng nhập với Fabric Screen Shot 2015-11-27 at 22.58.17.png chọn project để tích hợp Fabric và chọn install Crashlytics Screen Shot 2015-11-27 at 23.18.06.png Screen Shot 2015-11-27 at 23.19.09.png sau bước này Fabric sẽ sinh ra mã cho project của bạn để config ở build-phase.

3.tích hợp crashlytics vào source:</br> ở đây tôi sử dụng 1 project Objective-C đơn giản làm demo thực hiện config ở Build-phase như hình Screen Shot 2015-11-28 at 00.52.53.png

trong file AppDelegate thực hiện import thư viện Fabric và Crashlytics.Trong Function khởi tạo app gọi function [Fabric with:@[[Crashlytics class]]]; đối với Objective-C </br> Fabric.with([Crashlytics.self]) đối với swift </br> để thực hiện report khi app xảy ra crash.Bây giờ bạn đã có thể build thử app để Crashlytics thực hiện thống kê crash. thực hiện build project như hình dưới đây thì bạn đã tích hợp Crashlytics thành công Screen Shot 2015-11-28 at 00.04.44.png

4.Test và thống kê</br> +thử add code lỗi vào để gây crash trên app Screen Shot 2015-11-28 at 00.27.01.png Build app và chạy trên device trong trường hợp app crash.</br> +thực hiện đăng nhập trên tài khoản Fabric đã tạo sẽ thấy được số lần app crash và các thông tin cụ thể khác như app ver,function gây crash... Screen Shot 2015-11-28 at 00.28.18.png </br> +crashlytics cung cấp chức năng thống kê từ đó developer có thể biết được crash device nào hay xảy ra vào ưu tiên để fix Screen Shot 2015-11-28 at 00.29.57.png </br> 5.Kết luận</br> Crashlytics dễ sử dụng, support nhiều ide cho cả ios,android chúc các bạn thành công khi sử dụng Crashlytics với app của mình.

Tham khảo:https://docs.fabric.io/ios/fabric/index.html


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.