Viblo Learning
+2

Giới thiệu một số plugin cho IntelliJ IDE

1. Material Theme UI

Là một plugin ho phép chúng ta lựa chọn giữa rất nhiều giao diện đẹp cho InteliJ, giúp cho công việc của chúng ta bớt nhàm chán hơn,. Nó còn cho phép chúng ta tái cấu trúc menu của InteliJ theo một cách rõ ràng và đẹp mắt hơn.

Material Theme UI có thể biến các menu thả xuống nhỏ gọn hơn.

2. Codota

Codota quét hàng triệu kho lưu trữ github công khai và phân tích mã nguồn đó bằng trí nhân tạo. Thông tin này được sử dụng để tạo tính năng tự động gợi ý trong quá trình chúng ta code, như gợi ý cách viết một func A, cách đặt tên biến sao cho đẹp.... Nhưng cũng có một lưu ý khi sử dụng codota đó là nếu chúng ta cho phép Codota learn project thì Codota sẽ thu thập code của toàn bộ dự án, điều này khá nguy hiểm đến tính bảo mật source code trong các công ty.

3. Comments Highlighter

Plugin này làm cho các comment trở nên sinh động hơn so với màu xám đơn thuần, Giúp chúng ta đánh dấu các comment bằng các màu sắc, rất hữu ích để mọi người trong dự án không bỏ qua chúng.

4. Return Highlighter

Khi chúng ta viết một func mà xử lý rất phức tạp, trong đó rất nhiều đoạn if else, và số lượng code quá dài khiến chúng ta khó nhìn thấy điểm đặt câu lệnh return, thì plugin này sẽ giúp chúng ta chỉ ra dòng return ở đâu.

5. String Manipulation

Một plugin xử lý chuỗi mạnh mẽ, ví dụ chúng ta có thể chuyển một chuỗi về dạng camelCase, UPPERCASE..., chúng ta có thể sắp xếp các dòng theo một trật tự nhất định...

6. .ignore

Plugin này bổ sung hỗ trợ cho hầu hết các tệp .ignore. Chúng ta cũng có thể sử dụng nó để dễ dàng tạo các tệp .gitignore từ các môi trường phát triển khác nhau. Đây là danh sách các tệp .ignore được hỗ trợ, chúng ta có thể tìm thấy trong phần mô tả plugin:

“.ignore is a plugin for .gitignore (Git), .hgignore (Mercurial), .npmignore (NPM), .dockerignore (Docker), .chefignore (Chef), .cvsignore (CVS), .bzrignore (Bazaar), .boringignore (Darcs), .mtn-ignore (Monotone), ignore-glob (Fossil), .jshintignore (JSHint), .tfignore (Team Foundation), .p4ignore (Perforce), .prettierignore (Prettier), .flooignore (Floobits), .eslintignore (ESLint), .cfignore (Cloud Foundry), .jpmignore (Jetpack), .stylelintignore (StyleLint), .stylintignore (Stylint), .swagger-codegen-ignore (Swagger Codegen), .helmignore (Kubernetes Helm), .upignore (Up), .prettierignore (Prettier), .ebignore (ElasticBeanstalk), .gcloudignore (Google Cloud) files in your project.”

7. OpenAPI Specification

Là một plugin hỗ trợ cho việc viết spec API, hiện thị dạng trực quan ở bên cạnh:

Kết luận

Vậy mình đã giới thiệu một số plugin hỗ trợ cho công việc của chúng ta với InteliJ trở nên một cách dễ dàng hơn.


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.