0

Giới thiệu các thư viện hữu ích trong lập trình giao diện android (Phần 3)

Giới thiệu

Chào các bạn, Thư viện trong lập trình nói chung và lập trình android nói riêng là một thứ mà có lẽ bất kỳ lập trình viên nào cũng đã từng sử dụng cho dự án của mình. Thế nhưng không phải ai cũng tìm được cho mình những thư viện chất lượng nhất, phù hợp với app của mình Ở phần 3 này mình sẽ bổ sung thêm những thư viện nâng cao hơn

AndroidExpandingViewLibrary

Thư viện này cung cấp một hiệu ứng chuyển cảnh đẹp mắt cho expandingview

Link Github

ExpandingCollection

Link Github

Foldable Layout

Link Github

ArcNavigationView

Đây là một dạng custom NavigationView từ Android Design Support Library với các đường cong đầy nghệ thuật

Link Github

ShimmerRecyclerView

Đây là dạng custom của RecyclerView tùy chỉnh với các chế độ xem đẹp mắt và cho biết các lượt xem đang được tải.

Link Github

Cảm ơn các bạn đã theo dõi


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.