+2

Generate PDF với gem Prawn

Giới thiệu

Chào mọi người !

Trong bài hôm nay, mình xin chia sẻ với mọi người về gem Prawn cũng như cách sử dụng Prawn trong ứng dụng Rails thông qua các ví dụ .

Thì Prawn là một gem tạo file PDF khá mạnh mẽ hỗ trợ chúng ta dễ dàng tạo bảng, nhúng ảnh(png và jpg) hoặc vẽ các đường thẳng, đa giác…

Hello world với Prawn

Để làm quen với Prawn, chúng ta sẽ cùng nhau tạo một file PDF đơn giản là in dòng chữ “Hello World”

Config cơ bản :

Đầu tiên là tạo project rails mới( Phần này mọi người tự tạo và cấu hình nha)

Trong gemfile. Thêm

gem "prawn"

Và run : bundle install

Run : rails generate scaffold User name:string email:string và run rails db:migrate

Fake dữ liệu :

//db/seeds.rb

5.times do |i|
 User.create(name: "Name #{i}", email: "email#{i}.@gmail.com")
end

Run : rails db:seed

Tiếp theo, trong app/config/initializers/mime_types.rb. Thêm :

Mime::Type.register "application/pdf", :pdf

Ok. Vậy là xong phần cài đặt ban đầu

Controller

//users_controller.rb

def show
  user = User.find(params[:id])
  respond_to do |format|
  format.html
  format.pdf do
   pdf = CvPdf.new
   send_data pdf.render,
        filename: "users/#{@user.id}.pdf",
        type: "application/pdf",
        disposition: "inline"
  end
  end
 end

Mọi người để ý option disposition: "inline" sẽ giúp file PDF hiển thị ngay trên trình duyệt mà không phải download về máy.

View

//views/users/show.html.erb . Thêm 

<%= link_to 'Printable', user_path(@user, format: "pdf") %>

Định dạng file PDF

Tạo folder : app/pdfs

Tạo file : app/pdfs/cv_pdf.rb

class CvPdf < Prawn::Document
 def initialize
  super()
  text "Hello World !"
 end
end

Ở trên ta sẽ tạo class CvPdf kế thừa từ Prawn::Document

Và thông thường chúng ta sẽ viết toàn bộ nội dung của file PDF ở đây.

Run : rails s và đây là kết quả

Ok ! Rất đơn giản đúng không ạ

Tạo bảng với Prawn

Tạo bảng trong Prawn cũng rất đơn giản.

Đầu tiên mọi người phải thêm gem "prawn-table"

Trong cv_pdf.rb

class CvPdf < Prawn::Document
 def initialize
  super()
  rows = [
   ['o', 'o','x'],
   ['x', 'o','x'],
   ['x', 'o','o']
  ]
  table rows
 end
end

Kết quả :

Prawn-table có đầy đủ các method hỗ trợ thay đổi độ lớn, màu sắc các cột, các hàng.Mọi người có thể tìm hiểu thêm ở đây : https://github.com/prawnpdf/prawn-table

Các method của Prawn

Một điểm mình rất thích của Prawn là hỗ trợ đầy đủ các method giúp chúng ta có thể tạo bất kỳ file PDF từ đơn giản đến phức tạp.

Đặc biệt là có docs giải thích rất chi tiết : https://prawnpdf.org/manual.pdf

Mình sẽ làm một demo nhỏ là tạo một phần CV để mọi người dễ dàng hình dung cách dùng các method của Prawn.

Mình sẽ lấy mẫu cv trên https://cv.viblo.asia/

Vẫn trong cv_pdf.rb

class CvPdf < Prawn::Document
 def initialize
  super()
  header
  info_user
  career_goal
  experience
 end

 def header
  image "#{Rails.root}/app/assets/images/viblo_logo.png", position: :left, width: 150, height: 150
  draw_text "VIBLO CV", at: [200, 700], size: 25, style: :bold
  draw_text "Full-Stack Developer", at: [200, 650], size: 25
 end

 def info_user
  draw_text "email@gmail.com", at: [20, 550], size: 13
  draw_text "0123456789", at: [20, 530], size: 13
  move_down 100
 end

 def career_goal
  stroke_horizontal_rule
  draw_text "CAREER GOAL", at: [20, 450], size: 16, style: :bold
  draw_text "Description", at: [30, 430], size: 13
 end

 def experience
  move_down 100
  stroke_horizontal_rule
  draw_text "EXPERIENCE", at: [20, 350], size: 16, style: :bold
  draw_text "You position :", at: [30, 330], size: 13
  draw_text "Company name :", at: [30, 310], size: 13
  draw_text "Description :", at: [30, 290], size: 13
 end
end

Kết quả :

Lưu ý

Prawn có một điểm yếu là cung cấp khá ít font chữ.

Nếu ta muốn sử dụng loại font chữ như tiếng Nhật , Hàn ... thì ta cần phải tự download font và cài thêm.

Vậy muốn hiển thị được tiếng Nhật trong Prawn.

Đầu tiên ta phải font. Link download : https://ctan.org/pkg/ipaex?lang=en

Giải nén và copy font mới đến folder : vendor/fonts

Vẫn trong cv_pdf.rb

class CvPdf < Prawn::Document
 def initialize
  super()
  jp_font
  text "学ぶ"
 end

 def jp_font
  font_families.update('JP_font' => { normal: "#{Rails.root}/vendor/fonts/ipaexm.ttf" })
  font "JP_font", size: 10
 end
end

Ở trên, mình sử dụng method font_families để thêm font chữ mới và đặt tên là JP_font . Sau đó font "JP_font" để sử dụng font mới.

Đây là kết quả :

Lúc đầu, mình cũng hơi bất ngờ vì một gem khá lớn mà vẫn phải thêm font chữ một cách thủ công như vậy.

Nhưng thao tác thêm font chữ mới vào Prawn cũng khá đơn giản nên mọi người chú ý điều này để không gặp lỗi nha ^^

Lời kết

Prawn ưu điểm là tốc độ khá nhanh, có docs chi tiết, hỗ trợ nhúng ảnh, vẽ đường thẳng, đường cong rất dễ dàng.

Nhưng nhược điểm thì chỉ hỗ trợ sẵn một vài font chữ, muốn sử dụng ta phải mất công tự cài đặt font. Và Prawn không và sẽ không bao giờ có trình tạo HTML sang PDF.

Trên đây là những hiểu biết của mình về gem Prawn. Hi vọng qua bài viết mọi người có thể hiểu cơ bản về Prawn.

Cảm ơn mọi người đã đọc ^^

Tài liệu tham khảo

https://github.com/prawnpdf/prawn

https://prawnpdf.org/manual.pdf

https://github.com/prawnpdf/prawn-table


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.