+8

Fullstack Vỡ Lòng 01: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ - RDBMS

Mayfest2023

"Hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ" là gì?

  • Rất nhiều anh em khi nghe tên gọi "Hệ quản trị cơ sở dữ liệu (RDBMS - Relational Database Management System)" thì tưởng tưởng đây là một thứ gì đó siêu cấp Vjp Pr0, một thứ đao to búa lớn và vô cùng trừu tượng.

  • Nhưng thực ra RDBMS đơn giản chỉ là một chương trình máy tính (program) hay một phần mềm giống như bao phần mềm khác trên máy tính của bạn.

  • Để sử dụng được nó thì bạn cũng phải trải qua các bước download, cài đặt, nhấn Next Next NextFinish.

  • Phần mềm này giúp bạn có thể lưu trữ (store), quản lý (manage), truy vấn (query) và lấy (retrieve) dữ liệu từ một cơ sở dữ liệu quan hệ (relational database)

  • Một số RDBMS nổi tiếng có thể kể đến như MySQL, Microsoft SQL Server, PostgreSQL.

  • RDBMS sử dụng các câu lệnh truy vấn SQL để có thể truy cập vào dữ liệu của database.


"Cơ sở dữ liệu quan hệ" là gì?

  • Nhắc đến cơ sở dữ liệu quan hệ (Relational Database) là chúng ta đang nhắc đến việc lưu trữ dữ liệu trong các bảng (tables) riêng biệt, thay vì lưu tất cả dữ liệu vào một chỗ.

  • Bạn có thể thiết lập mối quan hệ giữa các bảng với nhau dựa trên những trường dữ liệu chung.

  • Cùng xem một ví dụ đơn giản dưới đây:

Trong database EmployeeManagement, chúng ta có 3 bảng "Department", "Employee""JobPosition":

"Mối quan hệ" giữa bảng "Department" và bảng "Employee" chính là cột DepartmentId:

"Mối quan hệ" giữa bảng "Employee" và bảng "JobPosition" chính là cột JobPositionId:


Kết bài

Trên đây là nội dung kiến thức về "Hệ quản trị cơ sở dữ liệu (RDBMS - Relational Database Management System)" - một định nghĩa đơn giản về một phần mềm máy tính, nhưng lại khiến nhiều bạn sinh viên (khi chưa hiểu rõ về nó ở đâu ra, sẽ lưu trữ ở đâu) cảm thấy mơ hồ, nghĩ nó rất lớn lao và đầy trừu tượng.

Hi vọng rằng qua bài viết này, các bạn đã nắm vững được các kiến thức cơ bản và xác định được vị trí của RDBMS trên máy tính của mình.

Ở các bài viết tiếp theo, mình sẽ sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL để trình bày về các kiến thức cơ bản mà một Fresher Fullstack Developer cần nắm vững.

Mời các bạn cùng đón xem!


Tài liệu để các bạn có thể tham khảo thêm:

https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/what-is-mysql.html

https://www.w3schools.com/mysql/mysql_rdbms.asp


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.