Flutter Code Challenge #1 : Clone hiệu ứng thu gọn trình phát video trong ứng dụng Youtube

Hi mọi người, mình đang làm series Flutter code challenge để thực hành + chia sẻ những gì mình biết với cộng đồng Flutter Việt Nam. Khả năng viết mình kém nên mình làm video thôi. Mong nhận phản hồi từ mọi người để mình có thể cải thiện kiến thức về Flutter.

All Rights Reserved