+1

EXCEL- Đánh số thứ tự tự động

Hướng dẫn đánh SST tự động trong Excel

Bước 1: Tạo một bảng excel tùy ý

Bước 2: Click vào ô A2 trong excel để nhập công thức

=IF(C2="","",SUBTOTAL(3,$C$2:C2))

Bước 3: Kéo công thức cho cả cột STT

Bước 4: Enjoy với kết quả

Lưu ý:

  • C2 đầu tiên là ô xác định giá trị để có đánh số thứ tự hay không
  • $C$2 thì giá trị gốc ban đầu sẽ nhập vào là C2 sau đó bấm F4 sẽ ra $C$2

Cám ơn mọi người đã đọc bài viết của mình và khi đọc xong xin cho mình ý kiến phản hồi. Bài viết sau có hay hơn chính là nhờ vào các ý kiến phản hồi của các bạn. Mình xin cám ơn.


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.