+2

Em đang muốn tự học lập trình

Như tit ạ, e là sinh viên năm 4 đại học mỏ, số phận đưa đẩy nên e ms phải vào trường này. e ko muốn chôn vùi tuổi trẻ trong các đường lò, ko phải là em sợ hay lười mà e ko có đam mê vào ngành ấy. Các anh chị có tài liệu giúp người tự học lập trình cho e xin với ạ, định hướng cho em vơi, e ko biết nên học cái gì nữa, tự thấy mình lose e cảm ơn ạ


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.