+23

"Đu đỉnh" Bitcoin với Binance CLI nhà làm

Tháng Năm chào Hà Nội bằng một trận mưa đêm. Sáng nay, gió về, mát lạnh. Hà Nội như được gột rửa những bụi bặm và mệt mỏi, chỉ còn lại sự khoan khoái dễ chịu, có cả chút se lạnh giống mùa thu nữa 💦 💦

Sau những ngày mưa, hé cánh cửa đón làn gió mới, bật một bài nhạc dịu êm nhè nhẹ, mong rằng chúng mình luôn vui vẻ và yêu đời như Hà Nội những ngày này nhé!

■ Intro.

Đợt vừa rồi mình đăng ký tham gia Coding Camp - Phá Băng Web 3.0 Cùng Solana, dù mới đi được nửa chặng đường thôi cơ mà thấy bao nhiêu là điều hay ho muốn tìm hiểu >.<

Bài viết này thì chưa phải về Sol 😸 😸   Chẳng là gần đây, song song với những "cơn sóng lớn" của thị trường, xu hướng Run-to-earn, Play-to-earn, Shop-to-earn... vẫn đang được mọi người khá quan tâm. Hay là anh chị em mình cũng "bon chen":

Learn-to-earn - Code in every universe (Developer Strange in the Multiverse of Madness)

điii ^^

Trong bài viết này, hãy cùng nhau tìm hiểu về cách tự tạo một Command-line interface (CLI) bằng JavaScript trên môi trường NodeJS để trade coin/token(s) trên sàn Binance nhé!

■ Target

Đầu tiên, ngó qua chút về các lệnh và chức năng của Binance CLI mà chúng ta sắp làm:


Mô tả:

Binance CLI là một CLI hỗ trợ các dịch vụ trên sàn Binance thông qua các dòng lệnh:

$ binance balance           // Kiểm tra tài khoản

$ binance price            // Xem giá các đồng coin/tokens
$ binance price --ass BTC --cur USDT // Xem giá 1 đồng coin/token cụ thể (BTC/USDT)

$ binance order            // Đặt lệnh mua/bán coin/token
$ ...

🚨   Disclaimer:

Bài viết này hướng tới các anh chị em đã và đang tìm hiểu về NodeJS, NPM , JavaScript; quan tâm cách tự xây dựng một Command-line interface (CLI).

Do đó, nghiệp vụ trading trên Binance chỉ là ví-dụ-về-mặt-chức-năng, không có mục đích l ừ a đ ả o, bán "tool" cho các anh chị em non-tech. Em (mình) xin phép từ-chối-trách-nhiệm nếu CLI này được sử dụng và có bất kì rủi ro nào về mặt tài chính ạ.

Được rồi, cùng bắt đầu thôiii ^^

■ Steps

Để hoàn thành Binance CLI, chúng ta sẽ đi theo các bước:

🔗   Init: Khởi tạo dự án

🔗   Config: Khai báo các lệnh

🔗   Features: Đi vào từng chức năng:

 • Get balance: Xử lý một lệnh cơ bản
 • Check price: Xử lý một lệnh kèm --flag
 • Place order: Xử lý một lệnh lấy giá trị đầu vào người dùng tương tác

🔗   Restructure - Expand: Tái cấu trúc; style, format lại cho xinhh =='


Giờ thì đi vào bước đầu tiên! (go)(go)

■ Init

Sau khi cài đặt môi trường NodeJS (mình đang dùng v18.1.0), chúng ta tiến hành khởi tạo dự án:

$ mkdir binance // tạo thư mục 🧊 binance-cli

$ cd binance   // di chuyển vào 🧊 binance-cli

$ npm init -y  // Tạo 📄 package.json - quản lý packages và thông tin dự án

Tạo 📋 index.js - chứa các script xử lý logic mà lát nữa chúng ta sẽ viết vào, cấu trúc thư mục hiện tại như sau:

🧊 binance
     |____ 📄 package.json
     |____ 📋 index.js

Tạm thời log thử dòng text trong này nha:

console.log('Make It Awesome!');

Tiếp theo, thêm 02 properties vào 📄 package.json:

{
  "type": "module",
  "bin": {
    "binance": "index.js"
  },
  ...
}

Trong đó:

 • "type": "module": Hỗ trợ việc sử dụng JavaScript modules
 • "bin": nhận vào một object có:
  • property: tên dùng để gõ lệnh qua Command line, trường hợp này là "binance"
  • value: địa chỉ trỏ tới script mà mình muốn liên kết với lệnh, trường hợp này là "index.js"

(Bạn có thể đọc thông tin chi tiết tại NPMJS Document nếu muốn tìm hiểu thêm nhé)

Với mong muốn dùng Binance CLIở bất cứ chỗ nào khi mở Terminal, chúng ta tiến hành cài đặt:

$ npm i -g . // lệnh này chạy trong thư mục 🧊 binance nha

Khi cài đặt một package, npm sẽ thêm bin[property](trong trường hợp này là "binance") vào $PATH variable trên máy tính, từ đó mà mình có thể dùng lệnh "binance" trên Terminal.

Kiểm tra thử xem ra cơm cháo gì chưa nào:

$ binance
// Expect: "Make It Awesome!"
// Result: Command not found

Hmm...

(?) Cài đặt thành công rồi? Sao vẫn "Command not found" nhỉ?

Cùng nhìn lại bức tranh tổng thể một chút nhé:

Khi chúng ta gõ một dòng lệnh trên Terminal - có thể là Bash shell hoặc Zsh shell - script tương ứng của dòng lệnh đó sẽ được một-trình-thông-dịch (interpreter) thực thi.

Vậy vấn đề phát sinh là: Làm saoTerminal biết trình thông dịch nào cần dùng để đọc script đó !?!

Đến đây thì Shebang line sinh ra cho Terminal "bớt khổ tâm" nè 😹😹))

Ngắn gọn thì Shebang line - một bộ ký tự được sử dụng để chỉ đạo hệ thống sử dụng trình thông dịch - có dạng:

#!interpreter_path [optional-arg]

Trong đó:

 • interpreter_path: đường dẫn đến trình thông dịch
 • [optional-arg]: các thiết lập nếu cần thiết, tùy thuộc vào interpreter

Có một số các shebang mặc định thông dụng thường dùng cho các ngôn ngữ, môi trường khác nhau. Trong trường hợp này, chúng ta cần NodeJS:

#!/usr/bin/env node        // Đặt lên trên cùng của file script
console.log('Make It Awesome!');

Giờ thì cài lại rồi kiểm tra nào:

$ binance
// Result: "Make It Awesome!"

Bingooo!!! 🙌🙌🙌


Để hoàn thành bước Init, chúng ta cài đặt thêm một số packages cần thiết:

$ npm i commander ccxt inquirer prompt-confirm chalk figlet

tương ứng với các mục đích dưới đây:

NPM Package Description
commander Xây dựng command-line interfaces (CLI)
ccxt Hỗ trợ methods exchange coin/token trên các markets (`Binance, Huobi, AscendEX, etc)
inquirer, prompt-confirm Lấy thông tin đầu vào của người dùng khi tương tác trên CLI
chalk, figlet Cho phép style, format text thu hút hơn

Tiếp theo, chúng ta tiến hành config các command cho CLI nhé!

■ Config

Cú pháp khai báo một CLI command:

import { Command } from 'commander';
const program = new Command();

program
  .command('NAME')             // Tên
  .description('DESCRIPTION')       // Mô tả chức năng
  .option('--opt <OPTION>', 'DESCRIPTION') // Các --option, có thể nhiều hơn 01 option
  .action(callbackHandler)         // Thêm hàm thực thi
  .parse(process.argv);          // Parse các arguments được truyền vào script

Áp dụng vào Binance CLI của chúng ta:

// BINANCE BALANCE
program
  .command('balance')
  .description('Check your own balances')
  .action(getMyBalance)   // console.log('getMyBalance')

// BINANCE PRICE
program
  .command('price')
  .description('Check the coin/token price(s)')
  .option(
    '--ass <ASSET: COIN/TOKEN>',
    'Set a specific coin/token'
  )
  .option(
    '--cur <CURRENCY>',
    'Set a specific base currency'
  )
  .action(getPriceInMarket) // console.log('getPriceInMarket')

// BINANCE ORDER
program
  .command('order')
  .description('Place a buy/sell order')
  .action(placeAnOrder)   // console.log('placeAnOrder')

program.parse(process.argv);

Kiểm tra lại qua dòng lệnh:

$ binance balance // Result: getMyBalance
$ binance price  // Result: getPriceInMarket
$ binance order  // Result: placeAnOrder

rồi qua xử lý nghiệp vụ trên Binance nha! (go) (go)

■ Features

Để sử dụng Binance APIs cho việc kiểm tra ngân sách cá nhân và đặt lệnh cho coin/token(s) trên sàn, chúng ta cần có API KEYSecret KEY.

Bạn có thể lấy tại API Management sau khi đăng nhập vào Binance.

Song, trong quá trình phát triển, việc sử dụng API KEYSecret KEY tương ứng với tài khoản thật - thì quả là một bộ môn nguy hiểm, rất là rủi ro đúng không nào 🙀🙀 =)))

Chú CZ nhà Binance hiểu điều đó nên cũng tạo điều kiện lắm =))) bạn có thể lấy cặp API KEYSecret KEY này ứng với một tài khoản "ảo" trên Spot Test Network bằng cách:

Log In with GitHub > Generate HMAC_SHA256 Keys

Btw, thông tin ngân sách tài khoản trong chiếc gif demo phía trên bài viết, mình cũng dùng tài khoản ảo nha =)))

Keys đã có, tới đây thì có thể gọi các API endpoints tương ứng qua Binance APIhoặc sử dụng cctx package rồi.

Trong bài viết này, chúng ta dùng cctx:

import ccxt from 'ccxt';

const binanceExchange = new ccxt.binance({
 apiKey: YOUR_API_KEY,   // Thay cặp keys
 secret: YOUR_SECRET_KEY, // của bạn vào đây nhé!
});

// Không cần setSandboxMode nếu bạn dùng cặp keys cho tài-khoản-thật trên Binance
binanceExchange.setSandboxMode(true); 

Với các callbackHanler cho từng chức năng tương ứng, chúng ta viết dạng:

const callbackHanler = async () => {
 try {
  const response = await binanceExchange.callFeatureMethod(); // (1)

  const result = transformFormat(response);          // (2)
  console.log(result);

 } catch (err) {
  console.error(chalk.red.bold(`ERROR: ${err.message}`));
 };
};

Trong đó:

 • (1) Hàm binanceExchange.callFeatureMethod():
  • Tuỳ vào từng nghiệp vụ mà chúng ta sẽ gọi qua các method tương ứng, bạn có thể xem qua các methods tại CCTX document.
  • Trường hợp không muốn dùng thư viện cctx, đoạn này bạn gọi thẳng qua endpoint của Binance API cũng được luôn nhé, Binance Document được viết rất chi tiết tại đây.
 • (2) Hàm transformFormat():
  • Đầu vào: response, kết quả API trả về
  • Đầu ra: result, kết quả mong muốn log ra Terminal
  • Logic: biến đổi response thành result như ý, mình sẽ comment ngắn gọn mục đích bên cạnh, chi tiết về các xử lý JavaScript, bạn tham khảo trong source code ở cuối bài nhé!

Điểm qua 03 mục tiếp theo để đi vào từng chức năng chi tiết:

Get balance | Basic command

Lấy thông tin tài khoản nào:

const getMyBalance = async () => {
 try {
  const { info: { balances } } = await binanceExchange.fetchBalance();
  // Chỉ lấy những đồng có số lượng > 0
  const displayCryptos = transformBalance(balances);
  console.table(displayCryptos);

 } catch (err) { ... };
};

Check price | Command with --flag

Chúng ta có 2 lệnh xem giá:

$ binance price            // Xem giá các đồng coin/tokens
$ binance price --ass BTC --cur USDT // Xem giá 1 đồng coin/token cụ thể (BTC/USDT)

Hàm getPriceInMarket:

const getPriceInMarket = (options) => {
  console.log(options);
}

lấy giá trị các flag --ass, --cur thông qua param đầu vào:

const { ass, cur } = options; 

Vì vậy, logic chỗ này là:

const getPriceInMarket = ({
 ass,
 cur = 'USDT',
}) => {
 if (!ass) {
  fetchTickersAPI();        // Xem giá các đồng coin/tokens
  return;
 };
 
 const symbol = `${ass}/${cur}`;
 fetchASpecificTickerAPI(symbol); // Xem giá 1 đồng coin/token cụ thể (BTC/USDT)
};

Tương tự như getMyBalance(), 02 hàm fetchTickersAPI(), fetchASpecificTickerAPI(symbol) lần lượt gọi qua binanceExchange.fetchTickers(), binanceExchange.fetchTicker(symbol) và hiển thị kết quả tương ứng ra Terminal nha ^^

Place order | Interactive Command

Để đặt lệnh mua/bán, luồng logic là sau command line:

$ binance order

chúng ta sẽ bắt đầu hỏi người dùng thông tin order: loại tiền crypto muốn đặt; lệnh mua hay lệnh bán; số lượng bao nhiêu,.... Sau đó xác nhận lại thông tin và tiến hành đặt lệnh thông qua các giá trị đầu vào.

Đầu tiên, khai báo một mảng các câu hỏi cần thiết:

const questions = [
  {
    name: 'asset',
    type: 'input',
    message: 'Which coin/token do you wanna place?(required)',
    validate: (asset) => !!asset,
    filter: (type) => type.toUpperCase(),
  },
    {
      name: 'currency',
      type: 'input',
      message: 'Which currency is based? (Default: USDT)',
      default: 'USDT',
    },
    {
       name: 'side',
       type: 'list',
       message: 'Which is order type?',
       choices: ['Buy', 'Sell'],
       default: 'Buy',
       filter: (type) => type.toLowerCase(),
    },
    {
       name: 'quantity',
       type: 'number',
       message: 'How quantity? (required float)',
       filter: (quantity) => (parseFloat(quantity) || ''),
       validate: (quantity) => (quantity > 0),
    },
];

Inquirerpackage hỗ trợ hầu hết các kiểu tương tác đầu vào kèm các hỗ trợ validate, transform,... đa dạng, bạn có thể đọc thêm cách dùng tại đây nhé.

Cùng viết hàm xử lý:

import inquirer from 'inquirer';
import Confirm from 'prompt-confirm';

const placeAnOrder = () => {
  inquirer
    .prompt(questions)
    .then((answers) => {
      const confirm = new Confirm('Are you sure to place this market order?');
      confirm.ask((isConfirm) => {
          if (isConfirm) placeAnMarketOrderAPI(answers);
      });
    })
    .catch((err) => { ... });
};

Có đầu vào hợp lệ rồi thì còn chần chờ gì nữa, đặt lệnh thôi:

const placeAnMarketOrderAPI = async (answers) => {
  const { asset, currency, side, quantity } = answers;
  try {
    const orderResponse = await binanceExchange.createOrder(
      `${asset}/${currency}`,
      'market',
       side,
       quantity,
    );
    // ...
    console.info('SUCCESSFULLY! GOOD LUCK, "HODLER" :"> CHECK YOUR BALANCES AGAIN ^^');
 } catch (err) { ... };
};

Yayyy, tới đây thì đã cơ bản xong rồi nè, cơ mà có vài điều có thể cải thiện thêm chút, mình sẽ liệt kê ở mục dưới kèm các gợi ý mở rộng chức năng nhé!

■ Restructure - Expansion

Restructure:

 • Chỉnh sửa folder structure, file-splitting theo cách của bạn sao cho trông gọn gàng sạch sẽ hơn chút (có thể chia theo các module chức năng chẳng hạn ^^)
 • Thêm styles, format lại các text đầu ra cho xinh, bạn có thể thử với chalk nhé; font thì dùng figlet =='
 • Source code của Binance CLI trong bài viết này, bạn tham khảo tại Github.

Expansion:

Ngoài 03 chức năng chính trong bài viết, các bạn có thể tạo mới hoặc phát triển thêm:

 • Kiểm tra thông tin số dư trong ví Spot, Funding, Earn,...
 • Xem các lệnh đang chờ khớp
 • Vẽ biếu đồ nến của 1 đồng nào đó
 • Đặt lệnh đa dạng hơn: Market, Stop-Loss, Stop-Limit,...
 • ...

rồi chia sẻ thành phẩm phía dưới comments nha ^^

■ Sumup

Như vậy là chúng ta đã cùng nhau hoàn thành chiếc Binance CLI nhà làm rồi!!!

Có thể nói, song song với GUI, CLI cũng có rất nhiều cái hay và có thể phục vụ được đa dạng nhu cầu. Từ những tác vụ cho những công việc có thể kể tới như:

 • Tạo boilerplate mặc định cho dự án mới
 • Auto render ra test files kèm case mặc định cho các React components
 • ...

cho đến những nhu cầu cá nhân: xem thời tiết, theo dõi lịch đấu bóng,.. Hoặc đơn giản chỉ là mong muốn biết thêm những behind the scenes từ khi một dòng lệnh được gõ cho tới lúc nó thực thi xong. Rõ ràng việc quan sát kỹ lưỡng và tìm hiểu một chút về cách hoạt động của các công cụ được sử dụng luôn là điều tốt đúng không nào ^^

Hy vọng rằng bài viết này có thể giúp ích được các bạn. Cảm ơn các bạn đã đọc bài chia sẻ này. Lại hay 30/04 vừa rồi là sinh nhật của mình 🍰🍰, "mừng tuổi mới" 1 upvote để mình có thêm động lực cho những bài viết sắp tới nhé 🥰 🥰

Chúc các bạn ngày làm việc hiệu quả! Tiện ghé qua nhà mình chơi một chút rồi về!

■ Credits


Happy coding!


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.