Đối tượng (Object) trong Javascript?

Như các bạn đã biết, Javascript có 5 kiểu dữ liệu Number, String, Boolean, UndefinedNull và còn 1 kiểu khác nữa đó là Object (kiểu dữ liệu phức hợp). Kiểu Object là kiểu được sử dụng nhiều nhất vì tính linh hoạt cực kỳ mạnh mẽ của nó trong việc xử lý dữ liệu. Chi tiết thế nào thì chúng ta cùng tìm hiểu nhé.

1. Khái niệm đối tượng trong Javascript?

Trong Javascript, có sẵn một số đối tượng như Date, Number. Ngoài ra, mình có thể tạo các đối tượng khác tùy theo yêu cầu của ứng dụng. Ví dụ mình cần tạo ra một đối tượng Car. Cách 1: Sử dụng từ khóa new Object() var Car = new Object(); Cách 2: Sử dụng từ khóa {} var Car = {};

2. Thuộc tính và phương thức đối tượng

Mỗi đối tượng sẽ có các thuộc tính và phương thức.

Thuộc tính

Thuộc tính là những đặc điểm (có thể hiểu là biến) cần lưu trữ trong một đối tượng. Ví dụ với đối tượng Car thì có một số thuộc tính sau:

 • Type
 • Model
 • Color

Lúc này ta có thể khai báo bằng ba cách.

Cách 1: Sử dụng từ khóa new Object()

// Khởi tạo
var Car = new Object();
// Thêm thuộc tính
Car.type = '';
Car.model = '';
Car.color = '';

Cách 2: Sử dụng từ khóa {} và thêm thuộc tính ngay lúc khai báo

// Khởi tạo
var Car = {
  type : "",
  model : "",
  color : ""
};

Cách 3: Sử dụng từ khóa {} và thêm thuộc tính sau đó

// Khởi tạo
var Car = {};
// Thêm thuộc tính
Car.type = '';
Car.model = '';
Car.color = '';

Trong ba cách trên thì mình khuyến khích các bạn nên sử dụng cách thứ hai bởi vì nó mạch lạc và dễ quản lý code hơn.

Phương thức

Phương thức là những hành động (có thể hiểu là hàm) của đối tượng. Ví dụ trong đối tượng Car thì mình cần hai phương thức là:

addCar() deleteCar() Lúc này ta sẽ có ba cách khai báo tương tự như cách khai báo thuộc tính.

Cách 1: Sử dụng từ khóa new Object()

// Khởi tạo
var Car = new Object();
// Thêm phương thức
Car.addCar = function(){
 console.log("This function add car");
};
Car.deleteCar = function(){
  console.log("This function delete car");
};

Cách 2: Sử dụng từ khóa {} và thêm phương thức ngay lúc khai báo

// Khởi tạo
var Car = {
  addCar : function(){
    console.log("This function add car");
  },
  deleteCar : function(){
    console.log("This function delete car");
  }
};

Cách 3: Sử dụng từ khóa {} và thêm phương thức sau đó

// Khởi tạo
var Car = {};
// Thêm phương thức
Car.addCar = function(){
  console.log("This function add car");
};
Car.deleteCar = function(){
  console.log("This function delete car");
};

Mình thì hay dùng cách thứ 2 vì thấy cách này viết rất rõ ràng, mạch lạc. Cũng tùy phong cách viết của mọi người thôi, bạn muốn viết theo cách nào cũng được 😃

3. Cách gọi thuộc tính, phương thức của Object?

Cách gọi cũng đơn giản như cách khai báo vậy, ví dụ:

var Car = {
  modal : "Lexus",
  type: "500",
  color: "White"
};

Car.modal // Lexus
Car.type // 500
Car.color // White

Thử nghiệm chạy trên Console của browser. Trên đây là phần tìm hiểu về object trong Javascript của mình, mọi người thấy có gì không hợp lý thì để lại comment nhé 😃