+3

Định cấu hình MySQL để ghi log tất cả các truy vấn trên Ubuntu

1. Giới thiệu

Trong bài viết này mình sẽ chỉ cho bạn cách cho phép lưu lại log của tất cả các truy vấn SQL của MySQL trên hệ điều hành Ubuntu.

Mình thấy điều này rất hữu ích, trợ giúp cực lớn cho các bạn khi degug liên quan đến truy vấn, thao tác với Database.

Cách này cũng dễ hiểu hơn về cách ứng dụng hoạt động bằng cách theo dõi các truy vấn SQL mà nó sử dụng. Vậy hãy bắt đầu...

2. Hướng dẫn

Bước 1: Để bật chế độ lưu log của MySQL, chúng ta phải chỉnh sửa tệp cấu hình MySQL nằm trong /etc/mysql/my.cnf trên Ubuntu.

Lưu ý: Chúng ta phải làm điều đó với quyền quản trị.

Vì vậy, chúng ta chạy lệnh sau đây trên Terminal:

sudo nano /etc/mysql/my.cnf

Bước 2: Xác định vị trí các dòng sau:

[mysqld]

#general_log_file    = /var/log/mysql/mysql.log
#general_log       = 1

Để bật chúng, mình chỉ cần đơn giản là xóa đi dấu ghi chú # trước mỗi dòng là xong. Và kết quả là:

[mysqld]

general_log_file    = /var/log/mysql/mysql.log
general_log       = 1

Lưu ý: Trường hợp không tìm thấy 2 dòng này thì bạn có thể thoải mái copy paste vào là xong 😄

Bước 3: Khới động lại mysql

sudo service mysql restart

Bước 4: Vào xem kết quả

Bây giờ bạn có thể theo dõi log các truy vấn của MySQL của mình trong thời gian thực bằng cách sử dụng lệnh tail hoặc xem qua tệp /var/log/mysql/mysql.log. Ví dụ như:

sudo tail -f /var/log/mysql/mysql.log

Đó là những gì chúng ta cần làm.

3. Trải nghiệm

3.1 Khi thao tác với Mysql Workbench

Thao tác: Khi select all Admin trong mysql Work Bench Log Mysql nhận được

3.2 Khi thao tác với Rails console

Thao tác: Admin.first trong rails c

Log Mysql nhận được

3.3 Khi thao tác với Application

Thao tác: Click vào menu show ra list contact của ứng dụng

Log Mysql nhận được

Note: Đối với ứng dụng Rails thì mình đã có log sql rồi, nên sẽ ko thấy có ích nhiều. nhưng đối với các framework không show log như Wordpress... thì nó có ích ko hề ít 😄

4. Kết luận

LƯU Ý: Xin lưu ý rằng log của MySQL khi bật lên nó sẽ ảnh hưởng tới Performance của hệ thống, vì vậy đừng bật nó lên trên môi trường Production, Chúng ta chỉ dùng nó chỉ để Debug.

Chúc các bạn tìm ra lỗi đó khiến bạn phải kích hoạt lưu lại nội dung log của MySQL. Chúc may mắn. 😄

Tài liệu tham khảo: http://www.techytalk.info/configure-mysql-to-keep-log-of-all-queries-on-ubuntu/


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.