-4

Destructuring, Rest Parameters, và Spread Syntax trong javascript

Là một lập trình viên javascript thì chắc hẳn bạn đã từng nghe về Destructuring, Rest Parameters, và Spread Syntax, đây là những tính năng rất hay của ES6, giúp ta làm việc với data structure dể dàng hơn, nhưng có thể có nhiều bạn còn mơ hồ hoặc chưa rõ về nó thì trong bài viết này sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về các khái niệm đó nhé.

Bài viết sẽ giúp bạn hiểu được khái niệm của chúng? và khi nào thì sử dụng? Tìm hiểu thôi nào.

Destructuring javascript

Destructuring là một cú pháp cho phép bạn gán các thuộc tính của một Object hoặc một Array. Điều này có thể làm giảm đáng kể các dòng mã cần thiết để thao tác dữ liệu trong các cấu trúc này. Có hai loại Destructuring: Destructuring Objects và Destructuring Arrays

Destructuring Objects

Destructuring Objects cho phép bạn tạo ra một hay nhiều new variables sử dụng những property của một Objects. Ví dụ: Ta có một object

const note = {
 	id: 1,
 	website: 'abc.com',
 	date: '17/07/2014',
}

Theo cách truyền thống thì chúng ta sẽ lấy ra những giá trị như cú pháp sau:

const id = note.id
const website = note.website
const date = note.date

Nhưng khi có Destructuring thì mọi chuyện trở nên đơn giản hơn, cú pháp đơn giản chỉ một dòng:

const { id, website, date } = note

Destructuring Arrays

Array destructuring cho phép bạn tạo ra một new variables bằng cách sử dụng giá trị mỗi index của Array. Hãy xem ví dụ để hiểu hơn nào: Ta có một Array date:

const date = ['2014', '17', '07']

Bây giờ để lấy ra ngày tháng năm theo cách cũ bạn sẽ làm như sau:

const year = date[0]
const month = date[1]
const day = date[2]

Có vẻ không được đẹp phải không nhỉ, sau đây là Destructuring:

const [year, month, day] = date

Đơn giản hơn phải không các bạn. Để tìm hiểu sâu hơn bạn có thể tham khảo ở Đây

Spread operator

Spread syntax hay còn gọi là three dot (...) là một bổ sung hữu ích khác cho JavaScript để làm việc với các Arrays, Objects và các function calls. Hơn nữa Spread có thể tao ra một cấu trúc dữ liệu shallow copy để tăng tính thao tác dữ liệu. Cũng giống như destructuring thì Spread cũng làm việc nhiều với Arrays và Objects.

Spread với Array

Ví dụ về merge các Array thì có rất nhiều cách ở đây mình dùng concat method:

const array1 = ['Em', 'yêu']
const array2 = ['Anh', 'nhưng lại hôn thằng đó']

const result = array1.concat(array2)

console.log(result)

Nhưng thay thế bằng Spread mọi thứ lại đơn giản hơn

const result = [...array1, ...array2]

console.log(result)

Spread with Objects

Với Object để shallow copy một bạn có thể dùng Object.assign():

const profile = {
  name: 'Nguyen Xuan A',
  age: 23,
  birthday: '01/01/1997'
}

const cloneProfile = Object.assign({}, profile)

Với Spread:

const cloneProfile = {...profile}

Bạn có thể tìm hiểu trên trang MDN tại Đây

Spread with Function Calls

Giả sử bạn có một function:

// Tạo function
function fn(a, b, c) {
 return a * b * c
}

// Gọi như bth
fn(1, 2, 3) // 6

// Sử dụng Spread
const numbers = [1, 2, 3]

fn(...numbers) // 6

Rest Parameters

Cũng như Spread Syntax (...) nhưng có tác dụng ngược lại. Ví dụ, trong hàm fn(), nếu chúng ta muốn args là một mảng bao gồm một số lượng đối số không xác định, chúng ta có thể làm như sau:

function fn(...args) {
 console.log(args)
}

restTest(1, 2, 3, 4, 5, 6);// [1, 2, 3, 4, 5, 6]

Tóm tắt

Qua đây sẽ là những khái niệm cũng như những ví dụ thực tế hy vọng sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về Destructuring, Spread, Rest và có thể áp dụng chúng vào công viêc thực tế của mình. Xin cảm ơn!


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.